Agenda 2014

10 czerwca 2014 r. w centrum konferencyjnym Adgar Plaza

Pobierz program w wersji PDF
 8.30 
Rejestracja uczestników konferencji i poranna kawa
SESJA OTWIERAJĄCA
 9.10 
Otwarcie konferencji
 09.20 
Cele i wyzwania
Dlaczego wciąż tak mało wiemy o zarządzaniu informacją w biznesie i w firmie? Czemu w czasach, gdy doświadczamy wszechobecności i zalewu danych, tak bardzo brakuje ekspertyzy i kompetencji w tej dziedzinie? Wizja programowa i cele konferencji ZIP2014.

 9.40 
Dane w biznesie czyli klucz do sukcesu
Droga do uzyskania „Information Superiority”, czyli realnej przewagi konkurencyjnej w oparciu o wykorzystanie informacji. Budowanie wartości biznesu poprzez rozwój zasobów informacyjnych.

 10.00 
KEYNOTE:
Strategiczne podejście do zarządzania informacją*
Czemu tak trudno sprawić, by posiadane informacje były aktualne i by zawsze można było na nich polegać? Czym jest podejście strategiczne do zarządzania informacją znajdującą się w danej organizacji, by była ona wiarygodna i łatwa do odszukania? Jakie można tutaj zastosować zasady, metody i wzorce postępowania? Jaką strukturę powinniśmy nadawać informacjom, by były one odporniejsze na upływ czasu i zmiany kontekstu otoczenia, by można je było lepiej ponownie wykorzystywać?

 

 10.30 
Panel dyskusyjny – quo vadis CIO
Czy Chief Data Officer – gospodarz danych w firmie – to naturalna droga rozwoju dla CIO? Kto powinien zarządzać rozwojem zasobów informacyjnych – zarząd, biznesowi właściciele LOB-ów, centralny architekt danych, wydzielona komórka analityczna BI czy może samo IT? Dlaczego, skoro w zasadzie wiadomo, jak powinna wyglądać organizacji zarządzania informacją w przedsiębiorstwie, to praktyka tak daleko odbiega od teorii? Czy wizja, w której w danej organizacji jest jeden centralny architekt danych, a dane są uporządkowane w stale aktualizowanej warstwie MDM, jest w ogóle realna? Kiedy zaczniemy budować biznes w oparciu o dane?

 11.15 
Przerwa
SESJA PLENARNA
 11.45 
Jak efektywnie wykorzystać potencjał informacji
Zarządzanie informacją w firmie w kontekście procesów biznesowych. Jak tworzyć „wyrób informacyjny” – czyli skończone zbiory informacji dzięki wykorzystaniu systemów klasy ECM. Jak nie szkodzić podejmując decyzje biznesowe – dostępność, aktualność i wartość informacji w organizacji. Informacje uzupełniające, wspierające managera w ocenie działania organizacji – Altar ECM.

 12.00 
KEYNOTE: Miejsce i rola architektury danych w zarządzaniu organizacjami
Uporządkowanie pojęć – organizacja zarządzania danymi i planowanie rozwoju zasobów informacyjnych w nowoczesnej organizacji w kontekście architektury korporacyjnej i architektury IT.

 12.30 
KEYNOTE: Dlaczego dane to zbyt poważna sprawa, by powierzyć je IT?
Data Governance i długofalowe podejście do porządkowania obszaru danych – na podstawie doświadczeń dużej, międzynarodowej organizacji.

 12.55 
Data Governance
Kto w firmie powinien odpowiadać za rozwój zasobów informacyjnych. Najlepsze praktyki, modele docelowe i twarda rzeczywistość. Dlaczego właściwe uporządkowanie sfery zarządzania danymi jest takie trudne i czego wymaga od organizacji.

 13.15 
LUNCH
SESJA ROUNDTABLES

To element konferencji angażujący wszystkich uczestników. Ta sesja ma kilka celów. Po pierwsze, bezpośrednią wymianę opinii i doświadczeń w ramach konkretnego zagadnienia, interesującego daną grupę uczestników. Po drugie możliwość spotkania i rozmowy z prowadzącym dane roundtable – wybraliśmy do ich prowadzenia osoby o dużej wiedzy i doświadczeniu. Po trzecie, sesja ta otwiera możliwości poznania i zbudowania relacji z uczestnikami konkretnych spotkań.

Sala będzie odpowiednio zaaranżowana. Na widowni prowadzone będą równoległe spotkania przy okrągłych stołach obejmujące krótką prezentację i dyskusję, albo samą dyskusję – każdą dla 8-12 uczestników. Przy każdym takim stole będzie obecny prowadzący, animujący spotkanie, i reporter (ta funkcja może był łączona). Zadaniem reportera jest zebranie najważniejszych wniosków z poszczególnych dyskusji.

Uczestnicy sami wybierają stoliki, przy których chcą partycypować w spotkaniach. Każdy z uczestników będzie mógł wziąć udział w 3 wybranych spotkaniach z listy poniżej. Tematy dyskusji przy okrągłych stołach pogrupowane są wg 3 głównych osi tematycznych konferencji. Jedna sesja trwa 35 minut (30 minut spotkania + 5 minut przerwy technicznej). Dokładny układ czasowy sesji roundtables podany zostanie na późniejszym etapie.

Governance
Strategia / Odpowiedzialność i władza / Kompetencje i procesy / Rola i zadania CIO
KLIKNIJ, aby wyświetlić tematy poszczególnych roundtables
 14.00 
Struktura i organizacja
Business Intelligence i IT w jednym mieszkali domku … Dostępne modele organizacyjne w zakresie zbierania, gromadzenia, przetwarzania i analizy danych.

 14.00 
Architekt informacji
Czy ktoś widział „mistrzów danych”? Jak ważne będą ich role w organizacji? Kim jest Data Stewart, Data Architect, Data Quality Manager czy – ostatnio słynny – Data Sciencist?

 14.40 
Architekt informacji
Czy ktoś widział „mistrzów danych”? Jak ważne będą ich role w organizacji? Kim jest Data Stewart, Data Architect, Data Quality Manager czy – ostatnio słynny – Data Sciencist?

 14.40 
CDO = CIO 2.0?
Co powinien zrobić dyrektor IT, by w firmie zachować, mówiąc po wojskowemu, inicjatywę strategiczną? Kim warto być – menedżerem w obszarze technologii informacyjnych czy szefem danych? Dokąd zmierza model IT w dużych organizacjach?

 14.40 
Dane czyli biznes i IT
Jak skutecznie zaprząc biznes do rozmowy i pracy przy danych czyli ak tutaj uniknąć korporacyjnego syndromu lobotomii?
Teza: Biznesowa wartość usystematyzowania zarządzania danymi odpowiedzią na pytanie „Jak skutecznie zaprząc biznes do rozmowy i pracy przy danych?”
Czy Data Governance to zadanie IT?
Kto odpowiada za Słownik Pojęć Biznesowych?
Kto odpowiada za model danych?
Kto odpowiada za jakość danych?
Kto odpowiada za retencję danych?
Architektura Danych przedmiotem współpracy Biznes – IT

 15.20 
Organizacja Biura Zarządzania Informacją

 

Dane a informacje
Ludzie i zasoby IT / Informacja i dane – kontekst, sposób prezentacji, znaczenie / Social media w Enterprise
KLIKNIJ, aby wyświetlić tematy poszczególnych roundtables
 14.00 
Informacje nie żyją w izolacji – dane połączone

Budowa i wykorzystanie mapy wiedzy w przedsiębiorstwie poprzez analizę dostępnych danych. Wyszukiwanie informacji z wykorzystaniem modelów grafowych.
Czy dane rozproszone w różnych systemach w firmie mają jakieś części wspólne?
Czy da się zbudować spójny obraz zagadnienia z dostępnych danych?
Czy wiemy kto jest najlepszym ekspertem w każdej dziedzinie? Lub, tak naprawdę to samo, kto ma najlepsze relacje z zewnętrznym partnerem?

 14.00 
Zarządzanie informacją
W jaki sposób rejestrować i dystrybuować informacje przychodzące do firmy, aby stanowiły wartość biznesową:
Lepiej zapobiegać niż leczyć – zakazy, nakazy, procedury kontra
mechanizmy antyfraudowe w systemie. Jak skutecznie przeciwdziałać
nadużyciom?

Małe sprawy budują duży biznes – dlaczego gromadzenie informacji w
kontekście projektu/sprawy/zadania/przetargu odgrywa coraz większą rolę
w skutecznym zarządzaniu.
Co zrobić, gdy dobra metryka już nie wystarcza…

Szanuj czas swoich pracowników – jak podnieść efektywność ich pracy
dzięki lepszemu zarządzaniu informacją.

 14.00 
Informacja w organizacji
Czy potrafimy zarządzać informacją w organizacji? Trendy światowe w zakresie zarządzania wiedzą. Przemiany wokół nas (Law of Accelerating
Returns):
– od danych do wiedzy,
– od syntaktyki do semantyki,
– od jednostki do zbiorowości i z powrotem.

 14.40 
Informacje nie żyją w izolacji – dane połączone

Budowa i wykorzystanie mapy wiedzy w przedsiębiorstwie poprzez analizę dostępnych danych. Wyszukiwanie informacji z wykorzystaniem modelów grafowych.
Czy dane rozproszone w różnych systemach w firmie mają jakieś części wspólne?
Czy da się zbudować spójny obraz zagadnienia z dostępnych danych?
Czy wiemy kto jest najlepszym ekspertem w każdej dziedzinie? Lub, tak naprawdę to samo, kto ma najlepsze relacje z zewnętrznym partnerem?

 14.40 
Stara i nowa analityka
Zmiany w organizacji danych i nowe możliwości technologiczne – co z tego wynika dla analityki i działania real-time. Jakie dzisiaj mamy nowe źródła czy sposoby wykorzystania danych, które mogą stanowić nowe jakościowo informacje o klientach i konkurencji. Analityka on-line.

 15.20 
Informacja = dane+kontekst+ludzie
Jak w ogóle skutecznie zarządzać całą taką triadą – czy są do tego jakieś narzędzia, metodologie, rozwiązania? Czy to w ogóle jest rola dla IT (i jej szefa), bo można by przecież uznać, ze IT to dane, a to co ponad to, to już kto inny niech się martwi? Czy w firmach w ogóle myśli się o rozwoju zasobów informacji czy raczej tylko danych? Jak zmieniać tutaj zastaną rzeczywistość?

 15.20 
Podstawowy zasób czyli informacja o kliencie
Czym jest dzisiaj profil klienta a czym będzie jutro. Jakie informacje będzie można pozyskiwać na temat klientów i jakie rodzić będzie to wyzwania pod względem różnorodności i wielkości przetwarzanych zasobów danych.

Architektura
Architektura korporacyjna a dane / Rola i zadania architekta IT a podejście długofalowe do rozwoju i zarządzania zasobami informacji w firmie / Warstwa MDM
KLIKNIJ, aby wyświetlić tematy poszczególnych roundtables
 14.00 
Budowa MDM w organizacji - drogi dojścia
Master Data Management – dlaczego warto, kiedy warto, ile potrzeba na to czasu i zasobów, jak skutecznie dość do jednolitej definicji i rozumienia danych w firmie.

 14.40 
Rola architekta, znaczenie danych
Aktualne trendy w zakresie rozwoju architektury korporacyjnej – czyli dlaczego architekt staje się coraz ważniejszy. Jaką rolę w tym odgrywa architektura danych i w ogóle myślenie o potrzebie przemyślanego, długofalowego podejścia do rozwoju zasobów informacyjnych w przedsiębiorstwie.

 15.20 
Rola architekta, znaczenie danych
Aktualne trendy w zakresie rozwoju architektury korporacyjnej – czyli dlaczego architekt staje się coraz ważniejszy. Jaką rolę w tym odgrywa architektura danych i w ogóle myślenie o potrzebie przemyślanego, długofalowego podejścia do rozwoju zasobów informacyjnych w przedsiębiorstwie.

 15.20 
Architektura danych
Kto ją widział? Kto z niej skorzystał? Kto ją sprzedał biznesowi i na jakiej podstawie?
Pryncypia danych – czy i dlaczego warto w nie wierzyć?

 15.20 
Budowa MDM w organizacji - drogi dojścia
Master Data Management – dlaczego warto, kiedy warto, ile potrzeba na to czasu i zasobów, jak skutecznie dość do jednolitej definicji i rozumienia danych w firmie.

 

SESJA PLENARNA
 16.00 
Przerwa
 16.10 
Retrospektywa roundtables
Próba prezentacji najważniejszych wniosków z poszczególnych dyskusji przy okrągłych stołach. Sformułowanie kluczowych wniosków z konferencji.

 16.20 
KEYNOTE: Dane i informacje - spojrzenie holistyczne
Co mogliśmy robić wczoraj w zakresie analizy danych (mając do dyspozycji dorobek nauk matematycznych, społecznych i statystyki), co możemy dzisiaj (wykorzystując dostępne dzisiaj rozwiązania IT i eksplorując potencjał narzędzi BigData), a co zapewne będziemy mogli robić już niedługo. Dlaczego wszystkie dostępne możliwości wykorzystujemy w dość ograniczonym stopniu – wszak w tak wielu przypadkach (i tak wielu firmach) danych jest dużo, ale nikt z nich specjalnie nie korzysta i nie analizuje w praktycznej działalności biznesowej (a zwłaszcza przy użyciu najbardziej zaawansowanych narzędzi). Czy luka pomiędzy dostępnymi możliwościami a praktyką stosowania się w ogóle zmniejsza, czy też wprost przeciwnie – stale rośnie?

 16.45 
Zakończenie konferencji i losowanie nagród spośród uczestników
Pobierz program w wersji PDF

*Wystąpienie prowadzone będzie w języku angielskim. Organizatorzy nie przewidują tłumaczenia.

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij