Agenda 2017

Konferencja CDO Forum 2017 – Dane i zarządzanie informacją w czasach cyfrowej transformacji odbędzie się 7 czerwca 2017 r., w hotelu NOVOTEL Warszawa Airport, przy ul. 1 Sierpnia 1 w Warszawie

6 czerwca

18.30 - 21.00

Spotkanie inicjujące powołanie polskiego Chapteru Organizacji DAMA International

Spotkanie ma charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych natomiast obowiązuje osobna rejestracja gdyż nie jest ono elementem konferencji.

Miejsce: sala konferencyjna w budynku wydawnictwa Agora,
ul. Czerska 8/10, Warszawa

Informacje organizacyjne oraz pełną agendę spotkania znajdziecie Państwo w załączonym poniżej pliku.

Program konferencji, 7 czerwca

08.00 - 09.00

Rejestracja uczestników i sesja networkingowa

Sesję networkingową będzie animował:

Artur Sójka

CEO, Sójka Consulting

09.00 - 09.05

Powitanie uczestników i otwarcie konferencji

Przemysław Gamdzyk

CEO & Meeting Designer, Evention

09.05 - 09.30

Kontekst strategiczny ustanawiania ładu danych – teoria i praktyka

W jaki sposób model biznesowy i  model operacyjny firm oraz prawo Conway’a wpływają na kształtowanie się kluczowych elementów związanych z ładem danych (w tym struktur organizacyjnych, odpowiedzialności czy grup danych).

Prof. Andrzej Sobczak

Kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką w Instytucie Informatyki i Gospodarki Cyfrowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

09.30 - 10.00

Kiedy i Ty zostaniesz Chief Data Officerem?*

Droga do pełnienia roli CDO – wymagane kompetencje, doświadczenie i predyspozycje. Charakterystyka stanowiska i rola CDO w organizacji. Kiedy dana organizacja powinna być gotowa do powołania prawdziwego CDO – poziomy dojrzałości i otwierane przez nie możliwości działania dla Chief Data Officera.

Susan Geuens

Prezes, Dama International

10.00 - 10.25

Informatica for Compliance czyli GDPR jako inicjatywa na rzecz Data Governance*

Pragmatyczne podejście w zakresie rozpoznania wymagań rozporządzenia GDPR, planowania, śledzenia oraz kontroli procesu wdrażania GDPR.

Ilya Gershanov

Technology Manager of Eastern Europe, Russia and CIS , Informatica

10.25 - 10.45

Narzędzia dla RODO

Dlaczego nowe rozporządzenie unijne o ochronie danych osobowych stało się medialnym straszakiem. Jakie są faktycznie nowe wymagania i jak im sprostać – perspektywa profesjonalistów od danych. Co trzeba zmienić, a co można pozostawić bez zmian. Praktyczny przegląd propozycji dotyczących wdrożenia – m.in. skanera danych osobowych, maskowania danych czy prawa do zapomnienia.

Wojciech Małek

, Ab Initio

10.45 - 11.10

Przerwa kawowa

11.10 - 11.30

Duże dane nie tylko w usługach finansowych

Dane w strategii biznesowej Biura Informacji Kredytowej. Znaczenie danych jako zasobu w rękach biznesu. Czego oczekuję od swoich „profesjonalistów od danych”, którzy nadzorują obszar jakości, ładu w danych i organizacji, rozwoju i ochrony ich zasobów. Możliwości dostępnych rozwiązań i narzędzi a potrzeby biznesu. Dane jako budulec do budowy nowych usług i tworzenia ekosystemów współpracy BIK z innymi firmami.

Mariusz Cholewa

Prezes Zarządu, Biuro Informacji Kredytowej

11.30 - 11.50

Przygotuj swoje dane na RODO

Europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych narzuca higienę działań związanych z przetwarzaniem i przechowywaniem danych osobowych, skutecznie kierując uwagę kierownictwa na bezpieczeństwo, information governance, rekordy i dane podstawowe. Czy Chief Data Officer powinien być wdzięczny za to dodatkowe zainteresowanie? Czy trzeba przygotować swoje dane do spełnienia wymogów RODO? Jak dalece musimy zmienić nasze podejście do ładu danych?

Dariusz Śliwa

Inf. Mgmt & Governance, Hewlett Packard Enterprise

11.50 - 12.10

Gdzie są dane moich klientów?

W przeddzień wejścia w życie nowego rozporządzenia RODO (to już mniej niż jeden rok!) posiadanie jednego miejsca z danymi klientów wydaje się ważniejsze niż wcześniej. Czy jest tylko jedno podejście do realizacji projektów Master Data Management (MDM)? Jakie są dostępne architektury związane z modelowaniem centralnego repozytorium danych klientów? Jak rozpocząć swoją przygodę z tego typu systemem? Jak w to wszystko wpisują się zagadnienia Data Governance oraz jak to wszystko może być wspierane przez technologię wirtualizacji dostępu do danych? W ramach prezentacji postaramy przybliżyć się do odpowiedzi na te pytania.

Łukasz Leszewski

Business Intelligence & Data Management Team Leader, SAS Polska

12.10 - 12.20

Przerwa techniczna

12.20 - 13.00

Sesja roundtables – dyskusje przy okrągłych stołach - I runda

Równoległe dyskusje roundtables to element konferencji angażujący wszystkich uczestników. Ta sesja ma kilka celów. Po pierwsze, bezpośrednią wymianę opinii i doświadczeń w ramach konkretnego zagadnienia, interesującego daną grupę uczestników. Po drugie możliwość spotkania i rozmowy z prowadzącym dane roundtable – wybraliśmy do ich prowadzenia osoby o dużej wiedzy i doświadczeniu.

Tematy dyskusji I sesji roundtables:

1. RODO – ile czasu potrzeba na owocne wdrożenie?

Już niecały rok pozostał organizacjom na wdrożenie GDPR – czy to wystarczający czas na spełnienie wszystkich restrykcyjnych wymagań? Co w sytuacji, kiedy nie możemy poświęcić aż tak dużo czasu? Czy na wdrożenie RODO wystarczy tylko 100 dni? W jaki sposób przygotować organizację tak, aby wdrożenie było skuteczne? Jak zautomatyzować procesy, tak aby w jak najmniejszym stopniu angażować zasoby organizacji? Czy spełnienie wymagań RODO może w dłuższej perspektywie przynieść również korzyści finansowe – w jaki sposób wykorzystać dane do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej?

Paweł Borkowski

CEO, Integral Solutions

2. GDPR – nie co, nie dlaczego, ale jak

GDPR jest rzeczywistością od której nie ma odwrotu. Pytaniem zasadniczym jest to, w jaki sposób pragmatycznie podejść do wdrożenia. Jakie są możliwości, jakie z tym związane koszty i potencjalne korzyści? Czy GDPR to tylko kolejna inkarnacja procesu Data Governance? Czy jest coś istotnie nowego w wymaganiach GDPR w stosunku do standardowego procesu Data Governance? Czy oparcie wdrożenia o kwestionariusze jest wystarczające? Czy odpowiedzialność i właścicielstwo danych jest tutaj bardzo istotne czy niekoniecznie?

Konrad Hoszowski

Technical Account Manager, Ab Initio

3. Rozwój zawodowy profesjonalistów od danych*

Susan Geuens

Prezes, Dama International

*Roundtable prowadzone w języku angielskim

4. Rozporządzenie RODO – od czego zacząć?

W jaki sposób dział zajmujący się danymi w firmie i sam Chief Data Officer powinien rozpocząć swoją przygodę z RODO? Czy RODO to jedynie kłopotliwa regulacja, czy też impuls do wprowadzenia odpowiedniego ładu danych? A może również możliwość zainteresowania działów biznesowych nowymi możliwościami i źródłami przychodów?

Dariusz Śliwa

Inf. Mgmt & Governance, Hewlett Packard Enterprise

5. Fin de siècle w zarządzaniu danymi – nowa epoka za sprawą AI, Data Science i nowych regulacji

Na naszych oczach kończy się pewna epoka w zarządzaniu danymi. Postępująca digitalizacja biznesu, praktyczne zastosowania AI oraz Data Science, zalew nowych regulacji i upodmiotowienie danych – to wszystko całkowicie zmienia nasze spojrzenie na znaczenie aktywów informacyjnych przedsiębiorstwa. Czy da się zignorować nadchodzące zmiany? Co musi się wydarzyć w organizacji, aby była gotowa na nowe wyzwania? Jakie są konsekwencje zaniechań? Jak przekonać decydentów, że nie można już dłużej czekać? Jak znaleźć dla siebie miejsce w nowej rzeczywistości?

Tomasz Mierzwa

Współwłaściciel, ValueTank

6. Potencjał wykorzystania danych w organizacji

Jak go dobrze ocenić, gdzie szukać miejsc dla monetyzacji i budowy wartości biznesu? Jakie korzyści możemy osiągnąć lepiej zarządzając danymi? Jak dobrze zdefiniować miary przychodowe i kosztowe, które pozwolą to obiektywnie ocenić w osi czasu?

Dariusz Flisiak

Business Intelligence & Data Warehouse Director, Credit Suisse

13.00 - 14.00

Obiad

14.00 - 14.15

Jak być wyspecjalizowanych działem BI do usług partnerów i klientów firmy

Samsung Business Consulting (SBC) jako przykład nowej formy usług dla partnerów i klientów firmy.  Pomoc w obszarze integracji i wizualizacji danych jako narzędzie wspierające budowę relacji z partnerami i klientami, pomagające im lepiej realizować sprzedaż, w szczególności w segmencie handlu detalicznego.

Andrzej Czechowski

CIO Business Intelligence Head, Samsung Electronics Polska

14.15 - 14.35

Wprowadzenie ładu i jakości w danych

Planowanie i realizacja długofalowych programów zarządzania informacją w organizacji. Zarządzanie jakością danych – czy i dlaczego warto to robić. Jak przekonać biznes do dbania o jakość danych i uczestnictwa w programie.

Michał Hoppel

Chief Data Officer (CDO), Bank Zachodni WBK

14.35 - 14.55

Data Governance w czasach Big Data, Machine Learning i AI

Wydawałoby się, iż obszar zarządzania danymi jest już w większości firm opanowany. Tymczasem pojawia się ‘Biznes’ mówiący swoich potrzebach w zarządzaniu doświadczeniami klienta (CX), marketingu w czasie rzeczywistym, czy nowym „cyfrowym” modelu biznesowym. Te potrzeby biznesu przekładają się często na konieczność łączenia różnych światów danych (np. obrazu, tekstu, metadanych, danych strukturalnych) oraz wykorzystania algorytmów uczenia maszynowego. W rezultacie konieczna staje się zmiana roli ładu danych z wyłącznie kontrolnej na pro aktywną i zwiększającą wykorzystanie danych jako przewagi konkurencyjnej. Czy można wykorzystać algorytmy Machine Learning w Data Governance?

Krzysztof Gwardys

CEO, Promity

14.55 - 15.20

Dane w banku Nordea – od Data Governance do Big Data*

George Triantafillos

Leading Business CIO, Nordea

15.20 - 15.45

Dane jako zasób strategiczny administracji

Co miastu – jego rozwojowi i przyszłości, jego mieszkańcom – może dać właściwe podejście do danych i długofalowe programy wprowadzania ładu w danych? Zmiana perspektywy – co moglibyśmy uzyskać, gdyby taki kopernikański przewrót dotyczący roli i odpowiedzialności za dane w sektorze publicznym zastosować dla całości państwa i jego instytucji? Czy to może dać Polsce przewagę konkurencyjną i w jaki sposób poprzez właściwie podejście do danych sektor publiczny może być lepszym partnerem dla swojego otoczenia.

Barbara Szymańska

Dyrektor Biura Informatyki, Urząd Miejski w Gdańsku

15.45 - 16.05

Dane w skali państwa

Czy potrzebujemy państwowego Chief Data Officer’a. Czy stanowiska CDO powinny powstać przy kluczowych działach czy instytucjach administracji publicznej. W jaki sposób dane mogą stanowić składnik majątku narodowego i paliwo rozwoju gospodarczego w Polsce. Rola danych jako platform współpracy całych branż.

Leszek Maśniak

Chief Data Officer, Gabinet Polityczny Ministra Cyfryzacji, Ministerstwo Cyfryzacji

16.05 - 16.10

Przerwa techniczna

16.10 - 16.55

Sesja roundtables – dyskusje przy okrągłych stołach - II runda

Równoległe dyskusje roundtables to element konferencji angażujący wszystkich uczestników. Ta sesja ma kilka celów. Po pierwsze, bezpośrednią wymianę opinii i doświadczeń w ramach konkretnego zagadnienia, interesującego daną grupę uczestników. Po drugie możliwość spotkania i rozmowy z prowadzącym dane roundtable – wybraliśmy do ich prowadzenia osoby o dużej wiedzy i doświadczeniu.

Tematy dyskusji II sesji roundtables:

1. Data Governance dla praktyków – przydatne metodologie

Czego uczą doświadczenia wdrożeniowe mBanku?

Michał Dąbrowski

Wicedyrektor Departamentu Controllingu i Informacji Zarządczej, mBank

2. Rola i miejsce danych w procesie cyfrowej transformacji organizacji

Jak efektywnie dane i analityka mogą wspierać transformację cyfrową w dużej organizacji? Które produkty i dane są najbardziej istotne w transformacji cyfrowej (sprzedaż, obsługa, raportowanie, operacje)? Czy warto budować rozwiązania wspierające poszczególne linie biznesowe, czy raczej spójny ekosystem danych i produktów biznesowych? Czy jest to możliwe w dużej organizacji i jak to zrobić? Jak pracować z innymi obszarami biznesowymi? Jaką realną wartość może wnieść CDO do transformacji cyfrowej?

Tomasz Burzyński

Business Insights Director, Orange Polska

3. Kwestia dojrzałości – czy i kiedy jesteśmy gotowi do właściwego podejścia do danych

Kiedy organizacja osiąga odpowiednio wysoki poziom dojrzałości, tak aby rola Chief Data Officer’a mogłaby być rzeczywista i efektywnie sprawowana? Jakie warunki muszą tutaj być spełnione, jak dokonać dobrze oceny poziomu dojrzałości? Co zrobić, by przyspieszyć „proces dojrzewania?  Jak uniknąć syndromu szybkiego wypalenia dla CDO,  jeśli organizacja nie da mu komfortu jasno określonych kompetencji i odpowiedzialności.

dr Maciej Nawrocki

Chief Data Officer, Credit Agricole Bank Polska

4. Zarządzanie jakością danych jako element długofalowego programu zarządzania informacją

Michał Hoppel

Chief Data Officer (CDO), Bank Zachodni WBK

5. Obowiązki w zakresie zarządzania cyklem życia danych a nowe regulacje

W jakich sytuacjach możemy mówić, że dochodzi w ogóle do rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych? Czy np. przechowywanie przez hostingodawcę na serwerze danych administratora, bez haseł dostępowych, umożliwiających dostęp do danych, stanowić będzie mimo wszystko przechowywanie danych osobowych w rozumieniu RODO, a w konsekwencji zaistnieje konieczność podpisania umowy o powierzeniu przetwarzania?

Usuwanie danych – w jaki sposób udokumentować, że dane zostały faktycznie usunięte? Jak wykazać wobec podmiotu danych, że jego danych już nie przetwarzamy, że zostały usunięte?

Mec. Artur Piechocki

Radca prawny, Kancelaria Prawna APLAW

6. Dane z wieży Babel – definicje, słowniki i wspólne rozumienie

Jak uzyskać wspólne rozumienie danych i ich definicji w firmie? Jak sprawić, by do odpowiedniego poziomu wzrosła (powszechna) świadomość potrzeby dbania o jakość danych w całej organizacji?

Jarosław Chrupek

Global Head of Data Management, British American Tobacco

16.55 - 17.00

Podsumowanie i zakończenie konferencji

Przemysław Gamdzyk

CEO & Meeting Designer, Evention

*prezentacja w języku angielskim, organizatorzy nie przewidują tłumaczenia

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij