Ewa Przetakiewicz

Od początku kariery zawodowej związana z bankowością korporacyjną w obszarach: zabezpieczeń, ryzyka kredytowego i produktów,
gdzie zdobywała doświadczenie biznesowe biorąc udział w projektach informatycznych, w budowaniu i doskonaleniu procesów biznesowych
oraz w zarządzaniu  rozproszonym zespołem wysokiej klasy ekspertów.

Obecnie w roli Data Governance Managera w Biurze Zarządzania Danymi i Big Data odpowiada za wdrożenie programu Data Governance
kierując sie zrozumieniem potrzeb biznesowych oraz problemów występujących przy pracy z danymi. Buduje w organizacji świadomość
nowego wymiaru zarządzania danymi, która umożliwia efektywne wykorzystanie danych i długofalowo może wpłynąć na realizację celów biznesowych.

CDO Forum

cdoforum.pl

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

Kontakt

Weronika Warpas
m. +48 570 611 811
e: weronika.warpas@evention.pl