Jarosław Włodarczyk

Kierownik Zespołu Data Governance, Adamed Pharma S.A.

Od wielu lat aktywnie zajmuje się wdrażaniem rozwiązań organizacyjnych i technicznych z obszaru Data Governance. Z sukcesem zrealizował projekty wdrożeniowe DG w obszarze finansów i telekomunikacji. Obecnie kieruje pracami Zespołu Data Governance w Adamed Pharma S.A. W ramach powierzonych obowiązków koordynuje funkcjonowanie procesów zarządzania danymi, a także prowadzi projekty z obszaru Data Governance dotyczące m.in. zasad zarządzania architekturą i jakością danych, jak również implementacji systemów wspierających operacyjne zarządzanie danymi.

Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej.

CDO Forum

cdoforum.pl

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

Kontakt

Weronika Warpas
m. +48 570 611 811
e: weronika.warpas@evention.pl