Paweł Lipski

Partner, Bird & Bird

Partner w praktyce własności intelektualnej, w ramach której skupia się na kwestiach dotyczących prawa autorskiego, transformacji cyfrowej oraz e-commerce. Łączy ekspertyzę w zakresie spraw spornych z zakresu własności intelektualnej, technologii oraz regulacji konsumenckich.

Na co dzień pracuje przy projektach związanych z cyfryzacją oraz koordynuje analizy regulacyjne obejmujące wiele jurysdykcji, negocjuje także umowy technologiczne. Doradza w złożonych projektach e-commerce, bada zgodność modeli biznesowych z prawem. Wspiera klientów w sporach sądowych i postępowaniach przed organami regulacyjnymi, a także w procesach due diligence i tworzeniu strategii zarządzania własnością intelektualną.

Doradza w sprawach o naruszenie prawa w Internecie, w tym w głośnych sprawach dotyczących odpowiedzialności platform internetowych.

CDO Forum

cdoforum.pl

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

Kontakt

Weronika Warpas
m. +48 570 611 811
e: weronika.warpas@evention.pl