Rada programowa CDO Forum 2017

Zapraszamy do dołączenia do grupy DAMA Polish w związku z inicjatywą powołania polskiego chapteru DAMA International (organizacji zrzeszającej profesjonalistów od danych)

RADA PROGRAMOWA

Grzegorz Bartler

Business Intelligence Department Director, Polkomtel i Polsat Cyfrowy

Obszarem Business Intelligence związany jest od początku swojej kariery zawodowej. Przez ponad 15 lat poznawał obszar BI jako dostawca rozwiązań dla sektora publicznego (NBP), bankowego (Bank Handlowy), ubezpieczeniowego (PZU), energetycznego oraz telekomunikacyjnego (Play, Telekomunikacja Polska, PTK Centertel, Dialog, Polska Telefonia Cyfrowa) i Polkomtela. Zajmował się szerokim spektrum rozwiązań z obszaru BI – hurtowniami danych, systemami raportowania i MIS, systemami analitycznego CRM (wprowadzając m.in. jedno z pierwszych na rynku polskim rozwiązań wspierających zarządzanie churn), systemami do zarządzania kampaniami marketingowymi i innymi rozwiązaniami z obszaru wykorzystywania informacji zgromadzonej w danych. U jednego z dostawców rozwiązań BI odpowiadał za rozwój obszaru analitycznego CRM dla klientów w Polsce i na świecie. Od 5 lat pracuje po „drugiej stronie” w Polkomtel dbając o to, aby rozwiązania BI skutecznie wspierały realizację strategii organizacji i osiąganie celów biznesowych. Od grudnia 2014 odpowiada również za obszar Business Intelligence w Cyfrowym Polsacie.

Niezależnie od tego, po której stronie pracuje jego mottem jest – „klient ma być zadowolony”.

Andrzej Burzyński

CDO, Bank BGŻ BNP Paribas

Elektronik, informatyk, ekonomista od ponad 20 lat związany z sektorem bankowym (PBK S.A., BPH S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A.). Dyplomowany Pracownik Bankowy, absolwent ECB The European Fundation Certificate in Banking (EFCB). Doświadczenie bankowe ugruntowane wiedzą zdobytą w Szkole Głównej Handlowej pozwoliło połączyć zainteresowania informatyczne z biznesem bankowym. Współpracował przy tworzeniu centralnej hurtowni danych, Systemu Informacji Zarządczej, Systemu raportowania zarządczego i obligatoryjnego, a także nowoczesnej koncepcji BI Competence Center. Od wielu lat zainteresowany zagadnieniami jakości danych w systemach informatycznych, zbudował i z powodzeniem kierował Zespołem Zarządzania Jakością Danych w BPH S.A. W Raiffeisen Polbank SA od 2006 roku odpowiedzialny za stworzenie i wdrażanie strategii Data Quality Management w zakresie MIS i Basel II. W ramach BI Competence Center Raiffeisen Polbank kieruje Zespołem Zarządzania Jakością Danych odpowiedzialnym za utrzymanie najwyższej jakości danych w systemach informatycznych połączonego Banku.

Jarosław Chrupek

Global Head of Data Management, British American Tobacco

Od ponad 25-ciu lat pracuje w różnych branżach i przedsiębiorstwach w kraju i za granicą. Rozpoczynał swoją karierę w dziale Finansów jako analityk i po szczeblach kariery awansował do stanowiska Dyrektora Finansowego jednej ze spółek giełdowych. Od początku swojej pracy miał do czynienia z przetwarzaniem danych i przygotowywaniem informacji dla kadry menadżerskiej. W konsekwencji doprowadziło to do zmiany zawodowej, w ramach British American Tobacco, i dołączenia do nowo tworzonego Działu Informacji Biznesowej. Doświadczenia z pracy w dziale Finansów i problemów związanych z tworzeniem rzetelnych raportów splotły się z koncepcją całościowego zarządzania standardami w firmie. Tworzenie, zarządzanie i wprowadzanie standardów informacyjnych, danych i procesów stało się dla Jarosława częścią bardzo interesującej podróży, którą jego firma, BAT, zdecydowała się kroczyć. Jarosław brał udział w tworzeniu i wdrożeniu zcentralizowanego systemu produkcyjno-sprzedażowo-księgowego, który swoim zasiągiem objął wszystkie jednostki gospodarcze BAT. Doświadczenia zdobywane we wczesnych latach pracy nad Ramowym Systemem Zarządzania Standardami zostały w całości wykorzystane podczas prac nad nowym systemem. W obecnej chwili RSZS jest podstawowym procesem, dzięki któremu BAT w dalszym ciągu jest w stanie zarządzać skomplikowanym systemem informatycznym, który wspiera procesy biznesowe. Dziś Jarosław jest odpowiedzialny za kierowanie Działem Zarządzania Danymi w ramach struktury Serwisów Wspólnych formy BAT. Jego zespół liczący 70 osób jest odpowiedzialny za cały cykl życia danych w firmie – od tworzenia standardów niezbędnych do działania procesów, poprzez wprowadzanie danych podstawowych do systemów a kończąc na procesach monitorowania danych i korygowania błędów.

Andrzej Czechowski

CIO Business Intelligence Head, Samsung Electronics Polska

W Samsung Electronics jako CDO odpowiedzialny za obszar analityki, raportowania, badań i IT. Od ponad 15 lat specjalizuje się w rozwiązaniach dotyczących zawansowanej analizy danych i systemów CRM. Doświadczenie zdobywał w firmach konsultingowych realizując projekty doradcze oraz wdrożenia systemów CRM w Portugalii, Niemczech, USA oraz w Polsce w sektorach telekomunikacyjnym, retail oraz głównie bankowym (10 lat).

Dariusz Flisiak

Business Intelligence & Data Warehouse Director, Credit Suisse

Specjalizuje się w zarządzaniu informacją w przedsiębiorstwach, analityce biznesowej, informatycznych systemach analitycznych oraz zarządzaniu wynikami i efektywnością. Posiada ponad czternastoletnie doświadczenie w tych obszarach zdobyte w konsultingu biznesowym i technologicznym na międzynarodowych projektach dla klientów sektora finansowego, telekomunikacyjnego, produkcyjnego i publicznego.

Małgorzata Marcinkowska

Global CRM Director, Oriflame

Odpowiada za globalną strategię CRM w Oriflame, gdzie pracuje od 2014 roku. Ważnym elementem jej pracy jest projekt transformacji cyfrowej firmy oraz projekt stworzenia koncepcji budowania analityki klienta i definicji modeli komunikacji z klientami w erze omnichannel. Przez 11 lat była związana z branżą telefonii komórkowej i IT. Z wielką pasją podchodzi do technologii i tego w jaki sposób zmienia ona nasz świat, sposób pozyskiwania informacji i komunikowania się.

dr Maciej Nawrocki

Chief Data Officer, Credit Agricole Bank Polska

Odpowiedzialny za zarządzanie i governance danych, w tym za ich jakość. Wcześniej kierował obszarem hurtowni danych oraz był odpowiedzialny za koordynację i rozwiązań BI w Banku oraz relacje z dostawcami. Poza obszarem BI, jest ekspertem z zakresu ICT, m.in. numerycznej analityki dużych zbiorów danych, technologii optymalizacyjnych, systemów i rozwiązań mobilnych w tym telefonii komórkowej oraz zagadnień klasy Smart City oraz rozwoju biznesu w ww. obszarach. Posiada doświadczenia zdobyte w Europie zarówno w przemyśle, akademii jak i konsultingu w obszarach IT, telekom & banking w pracy dla instytucji regulacyjnych, operatorów telefonii komórkowej i niezależnych firm technologicznych zarówno jako ekspert dziedzinowy jak i menadżer. Jest ekspertem Komisji Europejskiej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oceniającym projekty badawczo-rozwojowe w obszarach ICT, w tym analityki i Big Data. Jest również autorem ponad 40 publikacji, w tym książki z obszaru optymalizacji sieci mobilnych wydanej przez John Wiley & Sons oraz China Machine Press.

Prof. Andrzej Sobczak

Kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką w Instytucie Informatyki i Gospodarki Cyfrowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Profesor Szkoły Głównej Handlowej, od kilku lat swoje zainteresowania naukowe i eksperckie koncentruję wokół problematyki architektury korporacyjnej oraz strategicznego zarządzania IT. Obecnie skupiam się na zastosowaniu tych koncepcji do: zarządzania dużymi programami transformacyjnymi, koordynacji realizacji portfeli projektów, wdrażania idei cyfrowego państwa oraz budowy inteligentych miast.

Józef Sulwiński

Z-ca dyrektora Pionu Informatyki i Systemów Zarządzania, Gaz-System

Zastępca dyrektora Pionu Informatyki i Systemów Zarządzania w firmie Gaz-System S.A.  Odpowiada za sprawy związane z architekturą, technologią oraz bezpieczeństwem systemów IT/OT  w ramach Pionu Informatyki i Systemów Zarządzania. Swoje doświadczenie i wiedzę z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i IT zdobywał pracując dla banku, firmy telekomunikacyjnej oraz firmy doradczej. W ostatnich latach kierował działem doradztwa informatycznego firmy EY. Odbył szkolenia z zakresu bezpieczeństwa w Carnegie Mellon University w Waszyngtonie i Pittsburghu oraz rozwijał w zakresie zarządzania w Harvard Business School w Bostonie.  Współtworzył metodykę TOGAF (ogólnoświatowy standard do tworzenia opisu architektury).

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij