Agenda konferencji CDO Forum – 5 czerwca 2019

08.30 - 09.00

Rejestracja uczestników i poranna kawa

09.00 - 09.10

Otwarcie konferencji i powitanie uczestników

Organizator CDO Forum Club
Evention
Global Director Master Data, Upfield
Członek Komisji Rewizyjnej DAMA Poland Chapter

9.10 – 9.55

Put your data to work! Why Master Data is the foundation of Digital Transformation*

Master data is the most important data your company has. Its management is vital to building a strong foundation for integration, analysis, execution, and overall business value. As a CDO you face The Fourth Industrial Revolution’s convergence of megatrends around Customer 360, AI, Big Data, programmatic marketing, ABM, and globalization. To survive these unrelenting business pressures, it’s more critical, and strategic, than ever to “put your data to work!”:

 • Macro trends that support the macro need
 • 3 Phases of Digital Transformation
 • 4Cs of master data every business person should understand
 • 5 Pillars of data governance
 • 8  ‘Ates of Putting Data to Work
 • Linking Master Data to the Future of your Enterprise
Principal Consultant
MetaMeta Consulting

9.55 - 10.15

Dane w ogniu fuzji

BNP Paribas Bank Polska rozwija się w toku kolejnych fuzji. Łączenie organizacji to ogromne wyzwanie po stronie integracji posiadanych zasobów, w szczególności danych. Bardzo wiele zależy tutaj od strategii działania, stylu przywództwa i docelowej organizacji. Tym zagadnieniom poświęcimy naszą rozmowę:

 • jak przy łączeniu organizacji biznesowych zwiększać wartość zasobu biznesowego, jaki stanowią dane
 • co buduje wartość danych
 • jakie formy organizacyjne sprzyjają nadaniu danym właściwego miejsca w organizacji

 

Rozmowę poprowadzi Przemysław Gamdzyk, CEO & Meeting Designer, CSO Council/Evention

Vice President, New Technologies & Cybersecurity
BNP Paribas Bank Polska

10.15 - 10.45

Holistyczna platforma zarządzania informacją

Koncepcja i wdrożenie platformy pozwalającej na automatyczną inwentaryzacja zasobów informacyjnych banku (również w kontekście RODO), uwzględniającą fizyczne i biznesowe przepływy danych, integrację wielu różnych technologii po stronie baz, interfejsów oraz repozytoriów pojęć biznesowych i modeli danych. Praktyczne doświadczenia z wdrażania projektu platformy, pozwalającej m.in. na zmapowanie logiki systemu centralnego banku, zarządzanie jakością danych oraz umożliwiającej bardzo szybki rozwój obszarów biznesowych organizacji w oparciu o metadane (tzw. metadata driven development).

Chief Data Officer
Bank Pekao

10.45 - 11.10

Przerwa kawowa

11.10 - 11.30

Czy wiesz ilu masz klientów?

 • Dane o klientach i interakcjach z nimi są najcenniejszym zasobem jakie posiadają organizacje. Mimo to wiele firm ma problem z odpowiedzią na tak podstawowe pytanie jak: – Ilu klientów tak naprawdę mamy?
 • Jak powinien wyglądać proces integracji, oczyszczenia, wzbogacenia i konsolidacji danych klientów, aby odpowiedzieć na powyższe „proste” pytanie?
 • Dlaczego bez dobrej identyfikacji klienta znacznie utrudniona jest realizacja procesów sprzedażowych, marketingowych, obsługi klienta, zarządzania ryzykiem czy wykrywania nadużyć?
 • Jak posiadanie dobrze zbudowanej bazy klientów i ich zgód marketingowych wpływa na realizację wymagań jakie stawia przed firmami rozporządzenie RODO?
Head of Business Intelligence
Britenet

11.30 - 11.50

Jakość danych w AI - podstawowe wymiary a „algorytmiczne uprzedzenie"

“If Your Data Is Bad, Your Machine Learning Tools Are Useless” – to tytuł artykułu Thomasa Redmana, opublikowanego w Harvard Business Review. Tylko czym są dobre dane w kontekście Sztucznej Inteligencji? Czy architekci rozwiązań AI mogą skorzystać z dorobku jej “starszego kuzyna”, jakim jest Jakość Danych? Czy podstawowe wymiary są wystarczające w tym kontekście?

Lead Data Scientist
Promity
Architekt Rozwiązań Bankowych
Promity

11.50 - 12.15

Strategiczna rola danych w grupie kapitałowej i procesach transformacji

Dyrektor Pionu IT i Zarządzania Danymi
Grupa Neuca

12.15 - 12.35

Dane nieosobowe i kontekst regulacji europejskich dotyczących danych

Dyrektor Zespołu Informatyki
Urząd Ochrony Danych Osobowych

12.35 - 12.45

Przerwa techniczna

12.45 - 13.30

Pierwsza runda dyskusji roundtables

Równoległe dyskusje roundtables to element konferencji angażujący wszystkich uczestników. Ta sesja ma kilka celów. Po pierwsze, bezpośrednią wymianę opinii i doświadczeń w ramach konkretnego zagadnienia, interesującego daną grupę uczestników. Po drugie – możliwość spotkania i rozmowy z prowadzącym dane roundtable – wybraliśmy bowiem do ich prowadzenia osoby o dużej wiedzy i doświadczeniu. Sesja roundtables to bardzo szerokie spektrum tematów i bogate grono wybitnych osobowości ze świata cybersecurity w roli prowadzących – tak, aby każdy uczestnik konferencji mógł znaleźć interesującą go najbardziej dyskusję i poznać w ten sposób innych uczestników zainteresowanych tą samą tematyką.

1. Does really MDM projects have positive ROI?**

Czy łatwo jest wyliczyć zwrot z inwestycji w projekty Master Data Management? Czy w ogóle jest to wskazane i warto to robić? Dlaczego tak wielu ekspertów ma wątpliwości dotyczące sensowności realizacji projektów MDM?

Principal Consultant
MetaMeta Consulting

2. Współpraca zespołów data science z zespołami digital

Najnowsze globalne badanie CDO przeprowadzone przez Gartnera pokazuje, że 36% CDO twierdzi, że to kultura organizacji jest najbardziej krytycznym czynnikiem sukcesu zespołów zajmujących się danymi i analityką. Na drugim miejscu jako krytyczny czynnik sukcesu CDO wymieniają zaawansowane umiejętności analityczne. I to umiejętności analityczne różnych osób w organizacji, bo umożliwia to bardziej efektywną współpracę.

W jaki sposób rozwój marketingu cyfrowego wpłynął na ilość i jakość posiadanych przez firmy danych i na pracę zespołów data science? Czy i jak firmy są w stanie łączyć dane z różnych systemów wykorzystywanych przez zespoły digital i budować „single view of the customer”? Czy rozwiązania typu Customer Data Platform czy Data Management Platform są rozważane lub stosowane w Państwa firmach? Jak oceniacie współpracę między zespołami digital i zespołami data science? Co działa, co nie działa? Jak można lepiej ułożyć współpracę? Jaką rolę w polepszeniu tej współpracy odgrywa kultura organizacyjna, jasno określone, spójnie rozumiane KPI, wsparcie Zarządu, a jaką szkolenia (np. rozwijające umiejętności analityczne czy rozumienie specyfiki narzędzi digitalowych) lub wspólne wypracowywanie rozwiązań?

Global CRM Director
Oriflame

3. Agile w świecie Big Data – zwinne wytwarzanie modeli analitycznych a zarządzanie danymi w organizacji.

Czy w świecie prawnych i organizacyjnych ograniczeń możliwe jest zwinne wytwarzanie modeli analitycznych? Jak pogodzić potrzebę dostępu do danych w celu ich eksploracji z wymaganiami security i compliance? Czy zespoły Data Science powinny być angażowane w procesy zarządzania danymi, czy funkcjonować w wyizolowanym środowisku dla większej elastyczności?

4. Artificial Intelligence + Data Governance = Artificial Intelligence Governance

Czy Sztuczna Inteligencja bez Data Governance może mieć coś wspólnego z inteligencją ? W ramach round table przedyskutujemy jak DG może wspomóc AI. Zastanowimy się gdzie w danych czychają pułapki, które skutecznie umniejszają wartość zastosowań Machine Learning, doprowadzając do algorytmicznego uprzedzenia, które zdefiniujemy podczas dyskusji.
Wspólnymi siłami wypracujmy koncepcje holistycznego podejścia do Data Integration, Data Quality i Data Governance, które w kontekście Sztucznej Inteligencji jest jeszcze większym wyzwaniem niż dotychczas.

Lead Data Scientist
Promity
Architekt Rozwiązań Bankowych
Promity

5. Blockchain dla CDO

Founder and CEO
BuildingBlocks Social Enterprise

6. Excel, motyka czy armata – rola narzędzi informatycznych przy wdrażaniu modelu Data Governance

Jakie klasy narzędzi informatycznych wykorzystywane są we wdrożeniach DG? Czy wdrażanie modelu DG w oparciu wyłącznie o MS Office ma sens? Na którym etapie projektu warto zacząć stosować bardziej dojrzałe rozwiązania? W czym narzędzia mogą pomóc, a gdzie przeszkadzają? Jak zbudować Business Case dla narzędzi DG?

Współwłaściciel, Członek Zarządu
ValueTank

7. Jak zautomatyzować zarządzanie informacją w dużej organizacji?

Dlaczego inwentaryzować zasoby informacyjne organizacji? – żeby czymś zarządzać, musimy wiedzieć, że to istnieje. Czy ponieść koszty na zautomatyzowanie procesu zarządzania informacją? Rola technologii. Kto jest głównym użytkownikiem i odbiorcą platformy zarządzania informacją? Wszyscy! Jakie zyski niesie ze sobą zautomatyzowana platforma do zarządzania informacją?

Chief Data Officer
Bank Pekao

13.30 - 14.15

Obiad

14.15 - 14.35

Wdrażanie Data Management i Data Governance w organizacji – z notatnika praktyka

Zdefiniowanie business case. Jak pozyskać sponsora biznesowego (wybór metody i wyzwania przy „sprzedaży” pomysłu). Przygotowanie organizacji do metamorfozy kulturowej za przyczyną danych. Zarządzanie powstałą zmianą i wdrażanie jej w organizacji.

Head of Data & AI
TVN Grupa Discovery

14.35 - 14.55

Pryncypia danych – przeszłość czy przyszłość Data Governance

Kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką w Instytucie Informatyki i Gospodarki Cyfrowej
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

14.55 - 15.15

Studium przypadku z branży retail – biznesowe pożytki z integracji danych

Skuteczne połącznie zintegrowanych danych, AI oraz rozwiązań Digital Signage w podejmowaniu efektywnych decyzji biznesowych.

Chief Data Officer - Business Intelligence Head
Samsung Electronics Polska
Członek Zarządu, COO
PHZ Baltona

15.15 - 15.35

Data Lineage oraz Governance Danych

Data lineage w organizacji:

 • Czym jest data lineage? Jakie są powiązania z innymi pokrewnymi tematami w Data Governance? Jakie kroki powinny zostać podjęte w celu otrzymania kompleksowej informacji?
 • Jak dobry data lineage może pomóc w odpowiednim Data Governance?
 • Krótka prezentacja koncepcji wykorzystania Data Lineage w praktyce „The bigger picture”.
System Analyst
Santander Bank Polska

15.35 - 15.45

Przerwa techniczna

15:45 - 16:30

Druga runda dyskusji roundtables

1. Data lineage czyli o przepływach danych

Jaki data lineage jest naszej organizacji potrzebny? Czy jest to narzędzie tylko dla IT? Czy przy planowaniu wdrożenia należy rozróżnić warstwę techniczną i biznesową data lineage? Na jakim  poziomie szczegółowości możliwe jest narysowanie mapy przepływu danych w dużej organizacji? Czy  możliwe jest wykonanie tej pracy bez wdrożenia narzędzi DG?

Menedżer ds. Data Governance
Alior Bank

2. Odpowiedzialność za dane

Kto w firmie powinien odpowiadać za dane (ich jakość, spójność, aktualność, ład w danych, bezpieczeństwo, rozwój, itd)? Czy to powinno być skupione w jednym rękach czy zdecentralizowane? Jeśli scentralizowane to w jaki sposób? Jeśli rozproszone to jak uniknąć rozmywania odpowiedzialności i „rozjeżdżania” się zasobów danych w firmie?

IT Director, Group CIO
Polpharma

3. Co odróżnia organizację, o której można powiedzieć, ze jest prawdziwie „data driven company”, od takiej, która tylko tak mówi?

Co oznacza “data-driven company”? Kiedy opłaca się oprzeć organizację o dane? Kogo w organizacji należy przekonać do podejścia data-driven? Kiedy jest utrzymywana fikcja podejścia data-driven?

Chief Data Scientist
iTaxi

4. Współpraca zespołów data science z zespołami digital/e-marketingowymi

Obszary prostej i zaawansowanej analityki na danych i szeroko rozumianego digital’u przenikają się i wzajemnie sobie służą. Przy stoliku poruszymy kwestie dotyczące aspektów technicznych, organizacyjnych i zależności między tymi tematami.
Zdefiniujmy pojęcia i określmy cele obszarów: digital i analityka: Jak te pojęcia rozumiane są w Państwa firmach? Jakie cele są im stawiane? Jakie są zależności, w jaki sposób obszary analityki i data governance mogą wspierać cele kampanii digitalowych? Możliwości. Praktyczne doświadczenia i kierunki wynikające z porządku w danych i Data Governance: analityki zaawansowanej oraz trendów adTechowych i marTechowych. Aspekty organizacyjne: W jaki sposób prowadzić projekty? Jaka struktura najlepiej odpowiada celom biznesowym stawianym tym obszarom?

Autor książki "Chief Data Officer"

5. (re)wdrożenie Data Governance w Eurobanku

Jak określić cele i zakres Data Governance tak, żeby management chciał posłuchać o jego wdrożeniu? Jak wdrożyć DG szybko, lekko i przyjemnie bez utrudniania życia biznesowi? Jakie są najlepsze sposoby na utrzymanie zainteresowanie Data Governance’m w organizacji, aby po sukcesie pierwszego etapu nie wrócić do dawnych nawyków?

Innovation Factory (odpowiedzialny za wdrożenie DG w EuroBanku)

6. Rozumienie zaawansowanej analityki – jak mówić, żeby biznes to rozumiał?

Jak biznes chce, żeby do niego mówiono? Jakie najczęściej uwagi zgłasza biznes? Z jakimi tematami najtrudniej dotrzeć do biznesu? – czy nie brakuje wspólnego celu? Jakie możemy zastosować strategie komunikacji? Czy biznes musi znać szczegóły?

Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem
MetLife

7. Dane, ich analiza i business insights – jakich narzędzi, możliwości i pomysłów od ekspertów od danych oczekują użytkownicy biznesowi

System zindywidualizowanych raportów czy może dopasowana pod odbiorcę warstwa danych – co daje większe możliwości i satysfakcję użytkownika biznesowego? Co jest potrzebne, żeby użytkownik biznesowy efektywnie korzystał z dostępnych struktur danych, a nie odczuwał potrzeby budowania własnych, alternatywnych rozwiązań bazodanowych? Co to znaczy kultura danych? Jak efektywnie wymieniać się wiedzą w dużej organizacji, dbać o metadane?

Dyrektor Departamentu Biznesowej Analizy Danych
Santander Bank Polska

16.30 - 16.45

Podsumowanie i zakończenie konferencji

Organizator CDO Forum Club
Evention

Spotkanie DAMA Poland Chapter***

17.00 - 17.10

Powitanie uczestników

Global Director Master Data, Upfield
Członek Komisji Rewizyjnej DAMA Poland Chapter

17.10 - 17.30

Czym jest DAMA i dlaczego warto należeć do organizacji?

Prezentacja działalności DAMA InternationalSkala działania i rola lokalnych Chapterów. Szkolenia i ceryfikacja. Jak DAMA może pomóc w rozwoju zawodowym.

VP of Chapter Services
DAMA International

17.30 - 17.50

Plany i cele działalności DAMA Poland Chapter

17.50 - 18.00

Przerwa

18.00 - 19.00

Zebranie Walne DAMA Poland Chapter

*Wystąpienie odbędzie się w języku angielskim – organizatorzy nie przewidują tłumaczenia

**Roundtable będzie prowadzone w języku angielskim

*** Spotkanie DAMA Poland Chapter jest otwarte zarówno dla uczestników konferencji jak i pozostałych zainteresowanych osób

CDO Forum

5-6 cze, 2024
www.cdoforum.pl

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

Kontakt

Weronika Warpas
m. +48 570 611 811
e: weronika.warpas@evention.pl

© 2024 | Strona korzysta z plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację.