Warsztaty 2019

6 czerwca, dzień po konferencji CDO Forum 2019, proponujemy Państwu uczestnictwo w dwóch równoległych warsztatach, które odbędą się także w salach hotelu Airport Okęcie.

Wyboru warsztatów należy dokonać na etapie rejestracji udziału w konferencji (warsztaty są dodatkowo płatne).

Liczba miejsc na każdym z warsztatów jest ograniczona do 20 osób.

Czas trwania

Termin: 6 czerwca w godz. 9:00 – 17.00

Miejsce: Sala Challenger, 1 piętro hotelu Airport Okęcie.

Opis

Ilość danych, jakimi dysponują organizacje jest ogromna i lawinowo rośnie. Źródła są rozmaite – zarówno wewnętrzne, które cieszą się największym zaufaniem, pochodzące z urządzeń internetu rzeczy, dane regulatorów, informacje pozyskane od klientów, partnerów, ale też dane powszechnie dostępne. A co z ich jakością? Centrum Badań nad Aplikacjami Biznesowymi uznało właśnie jakość danych za dominujący trend w 2019. Bo same dane pozyskane z różnych źródeł na nic się zdadzą, jeśli nie będą odpowiednio uporządkowane, opisane i skatalogowane – dopóki nie staną się informacjami, z których można wydobyć niezbędną dla rozwoju biznesu wiedzę.

Aby zadbać odpowiednio o jakość posiadanych danych, niezbędne jest dopilnowanie, aby wszystko, co wpływa do organizacji było odpowiednio uporządkowane – do tego służą między innymi wskaźniki i mierniki jakości danych.

Cel warsztatów

Celem warsztatów jest zdobycie praktycznej wiedzy i doświadczenia w zakresie tworzenia efektywnych mierników jakości danych. Pozwoli to na przyjrzenie się we własnej organizacji obecnie posiadanym, jak i na bieżąco spływającym danym i weryfikację wykorzystywanych mierników i wskaźników pod kątem ich prawidłowego określenia zależnie od przeznaczenia analizowanych danych.

Podczas warsztatów skoncentrujemy się na tworzeniu mierników danych dla kontrolingu finansowego jako działu mającego podobne zadania i cele właściwie niezależnie od branży. Nie będzie to jednak jedyny punkt odniesienia.

Każdy moduł będzie składał się z teoretycznego wprowadzenia oraz praktycznych zadań do wykonania.

Wymagania

Aby w pełni uczestniczyć w warsztatach konieczne jest posiadanie laptopa z zainstalowanym pakietem biurowym.

Organizator nie zapewnia sprzętu.

Ramowa agenda warsztatów

8.30 - 9.00

Rejestracja uczestników

9.00 - 9.30

Konsekwencje niedostatecznej jakości danych dla podejmowanych decyzji biznesowych. Dlaczego tak ważny jest wybór odpowiednich mierników jakości danych?

Otoczenie rynkowe wymusza na organizacjach ciągłą optymalizację procesów oraz ich przyspieszanie. Wynika to z konieczności przyspieszenia podejmowania decyzji – szybkich decyzji opartych na faktycznych zdarzeniach biznesowych oraz odpowiadających na oczekiwania klientów. Aby podejmować świadome, trafne decyzje każda organizacja musi posiadać dane o odpowiednim poziomie użyteczności. Podczas warsztatu odpowiemy na podstawowe pytania: jak posiadanie odpowiednich danych oraz informacji wpływa na decyzje, jak mierzyć ich jakość aby zbudować zaufanie do danych oraz informacji wykorzystywanych w organizacji.

Dariusz Gałęzowski

Dyrektor Biura Architektury, PKO Bank Polski

9.30 - 11.00

W jaki sposób określić mierniki i wskaźniki dla podstawowych wymiarów jakości danych wg DAMA International (kompletność, unikalność, aktualność, ważność, dokładność, spójność)?

Samo posiadanie danych stanowi jedynie „duże obciążenie” dla organizacji. Na obciążenie to składają się m.in. koszty przetwarzania i gromadzenia danych, koszty bezpieczeństwa, koszty mitygacji ryzyk operacyjnych.

Podczas warsztatu wspólnie odpowiemy na pytania:

 • Dlaczego ważne jest odpowiednie monitorowanie danych oraz ich jakości oparte miernikach?
 • Jak  definiować zakresy danych oraz dobierać do nich wskaźniki jakości?
 • Czy każdy zakres danych powinniśmy objąć nadzorem?

Dariusz Gałęzowski

Dyrektor Biura Architektury, PKO Bank Polski

11.00 - 11.20

Przerwa na kawę

11.20 - 12.50

Jak zdefiniować najważniejsze mierniki, zależnie od celu wykorzystania określonych danych?

Podczas warsztatu uczestnicy będą mogli poznać metodykę tworzenia rozwiązań klasy Business Intelligence pozwalających na sprawne i intuicyjne monitorowanie jakości danych i przebiegu procesów data governance.

Kluczowe elementy warsztatu skupiają się na wprowadzeniu do metodyki tworzenia rozwiązań BI przy użyciu Design Thinking

 • jak przy łączeniu organizacji biznesowych zwiększać wartość zasobu biznesowego, jaki stanowią dane co buduje wartość danych jakie formy organizacyjne sprzyjają nadaniu danym właściwego miejsca w organizacji
 •  definiowanie “Person” – archetypów użytkowników
 •  definiowanie kluczowych parametrów jakości danych / procesów niezbędnych do właściwego podejmowania decyzji
 •  budowa rozwiązania raportowego przy użyciu “Dashboard Wireframe Kit”

Kazik Surała

Director of Business Intelligence Delivery, JLL

12.50 - 13.30

Obiad

13.30 - 14.15

Fakty i mity na temat jakości danych. Jak zdefiniowane mierniki jakości danych mogą pomóc w obalaniu tych mitów?

Podczas warsztatu uczestnicy:

 • wymienią praktyczne doświadczenia i zweryfikują najczęściej powielane mity na temat jakości danych,
 • dowiedzą się jakich mierników użyć, aby obalić te mity i uwiarygodnić fakty na temat rzeczywistej jakości danych.

Andrzej Burzyński

Experience CDO & DQM, founding member of DAMA Poland Chapter

14.15 - 15.00

Bieżące monitorowanie jakości danych. Jak interpretować wyniki pomiaru jakości danych? Jak na bieżąco reagować na zmieniające się mierniki jakości danych?

Podczas sesji warsztatowej uczestnicy:

 • zapoznają się z najbardziej obiektywnymi sposobami interpretowania wyników pomiaru jakości danych,
 • poznają metody i narzędzia pozwalające na bieżąco reagować na zmieniające się wyniki pomiaru jakości danych.

Andrzej Burzyński

Experience CDO & DQM, founding member of DAMA Poland Chapter

15.00 - 15.20

Przerwa kawowa

15.20 - 16.50

Systematyczne podnoszenie jakości danych – wyzwania związane z bieżącym monitorowaniem poszczególnych mierników jakości danych – kwestie organizacyjne i narzędziowo-technologiczne

Podczas warsztatu uczestnicy:

 • dowiedzą się kiedy i po co wdrażać Data Governance w organizacji oraz jak zastosować właściwe podejście, aby to wdrożenie było systemowym rozwojem, a nie wyboistą drogą,
 • poznają najlepsze warianty struktur organizacyjnych, zapewniających odpowiednio wysoki poziom zarządzania i jakości danych w dużych instytucjach o bardzo złożonej strukturze,
 • zrozumieją różnice pomiędzy Właścicielami Danych, Właścicielami Systemów, a Uczestnikami Procesów oraz będą mogli samodzielnie zdefiniować zakresy odpowiedzialności i uprawnień z nich wynikających,
 • zwizualizują spiralę procesów ciągłej poprawy jakości danych oraz będą mieli okazję poznać skuteczne mierniki poziomu jakości danych oraz efektywności procesów zarządzania danymi.

Marek Wilczewski

Dyrektor Biura Zarządzania Informacją, Grupa PZU

16.50 - 17.00

Zakończenie

Czas trwania

Termin: 6 czerwca w godzinach 9.00 – 17.20

Miejsce: sala Cumulus, 9 piętro hotelu Airport Okęcie.

Opis

Celem warsztatów jest omówienie doświadczeń i dobrych praktyk z projektów budowy kompleksowego modelu Data Governance w dużych przedsiębiorstwach. Pomimo tego, że każda firma jest inna i w każdej występują specyficzne problemy oraz uwarunkowania, to można zaobserwować pewne stałe wzorce i schematy pojawiające się w kolejnych wdrożeniach.

Bazując na obserwacjach wyniesionych z wielu projektów realizowanych na polskim i europejskim rynku zastanowimy się wspólnie jak zorganizować takie przedsięwzięcie, jak podnieść prawdopodobieństwo jego sukcesu oraz jakich błędów najlepiej unikać.

Korzyści dla uczestnika

 • Uporządkujesz swoją wiedzę na temat tego czym właściwie jest Data Governance
 • Poznasz typowe role zaangażowane w biznesowe procesy zarządzania informacją
 • Zapoznasz się ze sprawdzonym podejściem do zarządzania architekturą i jakością danych
 • Na bazie rzeczywistych use cases dowiesz się jakie są sprawdzone metody działania
 • Poznasz typowe błędy w tego typu projektach oraz sposoby ich unikania
 • Zwiększysz szansę powodzenia swojego projektu

Uczestnicy

Warsztaty skierowane są do osób zaangażowanych w projekty wdrażania modelu Data Governance oraz w jego ciągłe działanie w przedsiębiorstwie. Szczególnie wartościowe będą dla osób pełniących rolę Chief Data Officera oraz Właściciela Danych lub Data Stewarda, bądź też przygotowujących się do objęcia takiej roli w przyszłości.

Udział w warsztacie nie wymaga żadnej specyficznej wiedzy ani doświadczenia. Udział mogą wziąć wszyscy zainteresowani tematyką ładu informacyjnego i biznesowego zarządzania informacją.

Warsztaty prowadzone będą w języku polskim.

Agenda warsztatów

8:30-9:00             Rejestracja uczestników

9:00-9:15             Rozpoczęcie warsztatów / wprowadzenie przez organizatora

9:15-10:30           Czym jest Data Governance i dlaczego obecnie wszyscy chcą się tym zajmować?

10:30-10:50         Przerwa kawowa

10:50-12:00         Skąd się bierze biznesowa odpowiedzialność za dane? – regulacje, procesy, mierniki

12:00-12.50         Najważniejszy i najtrudniejszy do uruchomienia komponent – struktura organizacyjna DG

12.50-13.30         Lunch

13.30-15.00         Zarządzanie architekturą i jakością danych, czyli fundamenty ładu informacyjnego

15.00-15.20         Przerwa kawowa

15.20-16.30         Dobre praktyki i typowe błędy popełniane w projektach wdrażania Data Governance

16.30-17.00         Pytania i dyskusja

Prowadzący

Tomasz Mierzwa

Współwłaściciel, Członek Zarządu, ValueTank

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij