Warsztaty: Wdrażanie Data Governance w organizacji – od A do Z

Warsztaty online

Termin: 30 czerwca – 1 lipca 2020

Opis

Celem warsztatów jest omówienie doświadczeń i dobrych praktyk z projektów budowy kompleksowego modelu Data Governance w dużych przedsiębiorstwach. Pomimo tego, że każda firma jest inna i w każdej występują specyficzne problemy oraz uwarunkowania, to można zaobserwować pewne stałe wzorce i schematy pojawiające się w kolejnych wdrożeniach.

Bazując na obserwacjach wyniesionych z wielu projektów realizowanych na polskim i europejskim rynku zastanowimy się wspólnie jak zorganizować takie przedsięwzięcie, jak podnieść prawdopodobieństwo jego sukcesu oraz jakich błędów najlepiej unikać.

Prowadzący

Tomasz Mierzwa
Współwłaściciel, Członek Zarządu, ValueTank

Korzyści dla uczestnika

  • Uporządkujesz swoją wiedzę na temat tego czym właściwie jest Data Governance
  • Poznasz typowe role zaangażowane w biznesowe procesy zarządzania informacją
  • Zapoznasz się ze sprawdzonym podejściem do zarządzania architekturą i jakością danych
  • Na bazie rzeczywistych use cases dowiesz się jakie są sprawdzone metody działania
  • Poznasz typowe błędy w tego typu projektach oraz sposoby ich unikania
  • Zwiększysz szansę powodzenia swojego projektu

Uczestnicy

Warsztaty skierowane są do osób zaangażowanych w projekty wdrażania modelu Data Governance oraz w jego ciągłe działanie w przedsiębiorstwie. Szczególnie wartościowe będą dla osób pełniących rolę Chief Data Officera oraz Właściciela Danych lub Data Stewarda, bądź też przygotowujących się do objęcia takiej roli w przyszłości.

Udział w warsztacie nie wymaga żadnej specyficznej wiedzy ani doświadczenia. Udział mogą wziąć wszyscy zainteresowani tematyką ładu informacyjnego i biznesowego zarządzania informacją.

Warsztaty prowadzone będą w języku polskim.

Agenda warsztatów

30 czerwca

9:30 – 9:45

 Rozpoczęcie warsztatów / wprowadzenie przez organizatora

9:45 – 11:00

Czym jest Data Governance i dlaczego obecnie wszyscy chcą się tym zajmować?

11:00 – 11:15

Przerwa na kawę

11:15 – 12:25

Skąd się bierze biznesowa odpowiedzialność za dane? – regulacje, procesy, mierniki

12.25 – 12.35

Przerwa na kawę

12:35 – 13.25

Najważniejszy i najtrudniejszy do uruchomienia komponent – struktura organizacyjna DG

13.25 – 13.30

Zakończenie i podsumowanie pierwszego dnia warsztatów

1 lipca

9:30 – 9:40

Rozpoczęcie drugiego dnia warsztatów

9:40 – 11:10

Zarządzanie architekturą i jakością danych, czyli fundamenty ładu informacyjnego

11.10 – 11.30

Przerwa na kawę

11.30 – 12.20

Dobre praktyki i typowe błędy popełniane w projektach wdrażania Data Governance

12.20 – 13.00

Pytania i dyskusja oraz zakończenie i podsumowanie warsztatów

CDO Forum

cdoforum.pl

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

Kontakt

Weronika Warpas
m. +48 570 611 811
e: weronika.warpas@evention.pl