WARSZTATY ONSITE - 4 czerwca

Wyjątkowy warsztat onsite, dodatkowo płatny
Data Governance w różnych architekturach / Data Governance for Different Architectures*

4 June 13.00 - 17.00 | 4h

Description

This workshop will guide participants in implementing a data governance framework for key data architecture types.

The key aims of this workshop are:

 • Demonstrate the relationship between an organisation profile, data architecture, and a governance framework
 • Provide the method to develop a data governance framework for centralized and decentralised data architectures
 • Demonstrate the influence of data architectures on setting up and governing core data management capabilities like data modelling, quality, governance, metadata management, and data lifecycle management
 • Present an integrated approach to implementing these foundational capabilities

Takeaways

Upon completing this workshop, participants will be able to:

 • Develop or adjust a data governance framework that aligns with the organisation's objectives and data architecture
 • Establish or redesign data governance, quality, metadata management, and other required capabilities to align with the chosen data architecture
 • Create a roadmap and plan for an integrated implementation approach

Requirements for participants

No special requirements

2 weeks before the workshop, I will provide the set of templates and handouts. Participants should print them out.

Format

 • Short lectures
 • Individual exercises, based on:
  • Made-up company business case OR
  • A participant’s use case (recommended)
 • Group discussions
 • Participants will get set of templates and handouts (printed)

Agenda

 • Data Management (DM) vs. Data Governance (DG)
 • An approach to scoping the DG initiative
 • A preliminary DG maturity assessment
 • The concept of data architecture and its types:
  • Centralized (i.e., DWH, data lake)
  • Decentralized (i.e., business domain architecture, data mesh)
 • The influence of data architecture types on the DG structure:
  • DM/DG operating model
  • DM/DG roles and accountabilities
 • Data governance set up for core data management capabilities
 • An integrated implementation approach

Bonus

I will give free 1-month access to a newly developed online Maturity assessment for a Data and Metadata Management Framework.

This assessment covers nine core data management capabilities and consists of 140 questions.

Leader

* Warsztaty w języku angielskim. Organizator nie zapewnia tłumaczenia. 

WARSZTATY ONLINE - 6 czerwca

9.30 - 11.30 | 120min
Warsztaty
Data lakehouse: fundament budowy rozwiązań AI
ONLINE

Warsztat z praktycznego wykorzystania narzędzi IBM® watsonx.ai™, które ułatwiają bezpieczne wdrożenia rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję.

Chęć wdrożenia rozwiązań AI w organizacji napotyka wyzwania związane z dwoma obszarami: jakość danych oraz governance, czyli zapewnienie odpowiedniego poziomu etyki modelu.

Spadek jakości danych jest związanya z ich rosnącą ilością – im więcej danych, tym trudniej zachować ich odpowiednią jakość. Aż 82% organizacji odnotowuje ograniczenia z powodu silosowości danych, a wg IDC do 2025 r. ilość danych w organizacjach wzrośnie dwuipółkrotnie! Rozwiązaniem tego problemu miały być data lake (jeziora danych), ale w praktyce zarządzanie nimi przy dużej skali okazało się skomplikowane, a co za tym idzie – kosztowne. Dlatego pojawiła się nowa koncepcja: data lakehouse, która łączy zalety data lake i hurtowni danych. Tylko odpowiedniej jakości dane, zapewniają skuteczne działanie modeli sztucznej inteligencji.

Wyzwaniem jest też zapewnienie odpowiedniego AI governance, czyli upewnienie się, że model będzie działał w sposób etyczny. Przykładem mogą być wszelkiego rodzaju chatboty kontaktujące się z klientem końcowym. Samo wytrenowanie modelu, nie gwarantuje, że nie będzie on halucynował, albo namawiał do zachowań nieetycznych.

Jak w takim razie wdrożyć model sztucznej inteligencji z zachowaniem jakości danych oraz AI governance? Podczas warsztatu eksperci z Goldenore i IBM przedstawią praktyczne zastosowanie narzędzi IBM® watsonx.ai™, IBM® watsonx.data™ i IBM® watsonx.governance™, które umożliwiają monitorowanie modeli, zarządzanie zasobami oraz ryzykiem AI. Dodatkowo omówiona zostanie też warstwa danych (watsonx.data) – dedykowana i sprofilowana pod zastosowania klasycznej i generatywnej AI. Wszystko to, aby zwiększyć możliwości biznesowego wykorzystania oraz poziom adaptacji AI w organizacjach.

Agenda

 • Wyzwania związane z budową wydajnych i bezpiecznych aplikacji na modelach sztucznej inteligencji
  • Koncepcja data lakehouse – jak rozwiązywać stare problemy z jakością danych w nowy sposób
  • Data governance i AI governance
  • Profesjonalne zastosowanie LLM do pracy z danymi strukturalnymi i nieustrukturyzowanymi (demo na żywo, na bazie modeli IBM)
 • Pokaz na żywo działania platform IBM® watsonx.ai™, IBM® watsonx.data™ i IBM® watsonx.governance™
 • Pytania i dyskusja
 • Zależność obu regulacji i punktu styku z innymi obszarami regulowanymi w obszarze danych

Korzyści dla uczestnika

 • Zbudowanie świadomości jak budować profesjonalne i bezpieczne aplikacje z wykorzystaniem dużych modeli językowych (LLM)
 • Wiedza na temat podejścia do nowej organizacji danych (data lakehouse)
 • Zwiększenie świadomość bezpieczeństwa w kontekście AI governance
 • Praktyczne zapoznanie się z możliwościami platformy IBM® watsonx.ai™ na przykładzie aplikacji z wykorzystaniem dużych modeli językowych IBM

Wymagania – co uczestnik powinien wiedzieć/umieć, żeby w pełni skorzystać z udziału

Uniwersalny warsztat zarówno dla osób technicznych jak i dla przedstawicieli biznesu

AI Expert
Goldenore
IBM Technical Specialist – Data & AI: Data Science and Machine Learning
IBM Polska
12.00 - 14.00 | 120min
Warsztaty
Nowe regulacje w obszarze danych: Data Act i AI Act
ONLINE

Uczestnicy dowiedzą się które organizacje staną przed wyzwaniem dostosowania się do nowych regulacji w obszarze danych, jakie będą miały obowiązki i jakie ryzyko wiąże się z ich niewypełnianiem.

Podczas warsztatu eksperci z kancelarii Bird & Bird przeanalizują Data Act oraz AI Act pod kątem zakresów regulacji i ram czasowych ich obowiązywania, prawnych aspektów zarządzania danymi w organizacji oraz skutków niewywiązywania się z obowiązków wynikających z obu regulacji.

Agenda

 • Data Act:
  • Kogo dotyczą przepisy i od kiedy
  • Obowiązki prawne związane z zarządzaniem danymi
  • Ryzyka związane z niewypełnianiem ww. obowiązków
 • AI Act:
  • Kogo dotyczą przepisy i od kiedy
  • Obowiązki prawne związane z zarządzaniem danymi
  • Ryzyka związane z niewypełnianiem ww. obowiązków

Zależność obu regulacji i punktu styku z innymi obszarami regulowanymi w obszarze danych.

Korzyści dla uczestnika

Warsztaty pozwolą uczestnikom dostrzec wagę nowych regulacji i rozpocząć planowanie procesu zapewniania zgodności ich organizacji z nowymi wymogami prawnymi.

Wymagania – co uczestnik powinien wiedzieć/umieć, żeby w pełni skorzystać z udziału

Od uczestników warsztatu nie jest wymagana wiedza na temat danych regulacji.

Associate
Bird & Bird
Partner
Bird & Bird
14.30 - 16.00 | 90min
Warsztaty
Egzamin Dojrzałości – jaki Data Governance budują polskie firmy
ONLINE

Prowadząc rozważania na temat Data Governance zadawałeś sobie z pewnością pytanie: Czy warto inwestować w Data Governance? W jaki sposób argumentować podejmowane decyzje o wdrażaniu zaawansowanych metod zarządzania danymi i jakie metodologie zastosować kiedy:

 • nie widać lokalnych benchmarków w obszarze Data Governance i porównywalnych mierników oceny dojrzałości organizacji w tym zakresie;
 • brakuje możliwości odniesienia rezultatów transformacji cyfrowych w organizacjach, które realizują takie inicjatywy;
 • nie ma wystarczającej wiedzy na temat nowoczesnych metod i standardów zarządzania danymi;
 • doskwiera brak doświadczenia w zakresie umiejscowienia ról Data Governance w organizacjach?

DAMA Poland Chapter wraz z partnerami podjęło się wyzwania, które pomoże odpowiedzieć na najważniejsze pytania każdego Chief Data Officera, zarówno na starcie transformacji w obszarze danych, jak i na każdym etapie tej fascynującej podróży w świecie danych.

Korzystając z doświadczeń ekspertów od danych w Polsce i na forum DAMA EMEA, opracowaliśmy framework pierwszego w Polsce, kompleksowego badania dojrzałości organizacji w zakresie Data Governance, opierającego się na metodologii DAMA, jak też na indywidualnych doświadczeniach uczestników tego projektu.

Agenda

Kierując się mapą rozwoju Data Governance zawartą w metodologii DAMA, zapraszamy na tę wyprawę, podczas której dowiesz się:

 • Jakie były przesłanki opracowania ankiety badania dojrzałości?
 • Jakie założyliśmy cele badania oraz jakie metody przyjęliśmy?
 • Jaki jest stan prac nad ankietą i zbieraniem wyników badania?
 • Jak będą prezentowane wyniki i w jaki sposób możesz z nich skorzystać?

Korzyści dla uczestnika

Uczestnicy warsztatów zapoznają się z założeniami pierwszego w Polsce kompleksowego badania dojrzałości firm i organizacji w zakresie Data Governance. Uzyskają również możliwość przeprowadzenia szybkiej samooceny dojrzałości swojej organizacji.

Wymagania – co uczestnik powinien wiedzieć/umieć, żeby w pełni skorzystać z udziału

Uczestnicy warsztatów powinni posiadać:

 • Świadomość celów jakie stawiane są przed Data Governance,
 • podstawową wiedzę na temat Data Governance, ról, odpowiedzialności, procesów, miar, technik i narzędzi wykorzystywanych w poszczególnych obszarach DG.
Prowadzący:
Experience CDO & DQM, founding member
DAMA Poland Chapter
Współprowadzący:

Członek DAMA Poland Chapter i Lead Data Governance Architekt
The Stepstone Group

Ekspert Zarządzania Danymi, Data & Business Intelligence w PwC Polska
DAMA Poland

DAMA Poland

CDO Forum

cdoforum.pl

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

Kontakt

Weronika Warpas
m. +48 570 611 811
e: weronika.warpas@evention.pl