Warsztaty

Przygotowaliśmy dla Państwa do wyboru dwa równoległe warsztaty – oba następnego dnia po konferencji CDO Forum 2018 (7 czerwca). Wyboru warsztatów należy dokonać na etapie rejestracji udziału w konferencji (warsztaty są dodatkowo płatne).

UWAGA! Warsztat „Tworzenie, wykorzystanie i zarządzania Data Lake w przedsiębiorstwie” prowadzony będzie w języku angielskim! Organizator nie przewiduje tłumaczenia.

Czas trwania

Warsztaty odbędą się 7 czerwca w godz. 9:00 – 17:10

Opis

W odpowiedzi na zapotrzebowanie uczestników CDO Forum przygotowaliśmy dedykowane warsztaty poświęcone w całości zarządzaniu i dbałości o jakość danych. Wraz z Radą Programową wybraliśmy zagadnienia, które najczęściej pojawiały się w ankietach po CDO Forum i podczas badania przeprowadzonego wśród uczestników ubiegłorocznej edycji Forum. Zaś do prezentacji poszczególnych tematów zaprosiliśmy doświadczonych ekspertów i praktyków, którzy na co dzień zarządzają i pracują z danymi w swoich organizacjach. Mają oni szeroką wiedzę na temat nieustannego poprawiania jakości danych – i chcieliby się z Państwem tą wiedzą podzielić.

Korzyści dla uczestnika

Dzięki udziałowi w warsztatach:

 • • Usystematyzujesz wiedzę w zakresie zarządzania jakością danych
 • • Na podstawie case studies dowiesz się, w jaki sposób rozwiązać konkretne problemy i wyzwania związane z dbałością o najwyższą jakość posiadanych danych
 • • Poznasz najlepsze praktyki w zakresie przepływu danych wewnątrz organizacji i pomiędzy systemami
 • • Dowiesz się, jakich narzędzi warto użyć do zarządzania danymi i ich jakością
 • • Uzyskasz wiedzę na temat monitorowania i podejmowania działań naprawczych
 • • Poznasz praktyczne aspekty jakości danych w modelach analitycznych i Data Science

Agenda warsztatów

8.30 - 9.00

Rejestracja uczestników

9.00 - 9.10

Rozpoczęcie warsztatów

Łukasz Suchenek

Content Manager, Evention

9.10 - 10.30

Czy leci z nami pilot? – Jak jakość danych wpływa na organizację?

W dobie systemów zintegrowanych, sztucznej inteligencji i zaawansowanej analityki opartej o nauczanie maszynowe, jakość danych istniejących w naszych systemach informatycznych odgrywa fundamentalną rolę w efektywności działania tychże. Jak sprawić, by inwestycje w technologie przynosily pożądane efekty biznesowe, a jednocześnie nie wymagały armii ludzi do przetwarzania i analizowania wprowadzanych danych?

Jarosław Chrupek

Global Head of Data Management, British American Tobacco

10.30 - 10.50

Przerwa na kawę

10.50 - 12.10

Dane, jak je klasyfikować i gdzie szukać właścicieli danych?

Zdolność do zarządzania danymi w sposób niezależny od zarządzania „nośnikiem danych”, jakim są aplikacje i infrastruktura, staje się koniecznością. Zarządzanie bytem tak bardzo wirtualnym jak dane jest sporym wyzwaniem. Dlatego kluczowym zagadnieniem staje się identyfikacja grup danych przetwarzanych w organizacji i ich kategoryzacja pod względem istotności. Pojawia się tu jednak problem wyboru klucza podziału i poziomów granularności. Nie mniej istotną kwestią w zarządzaniu danymi są uczestnicy procesów, a w szczególności właściciel danych, na którym spoczywa odpowiedzialność za grupę danych, a de facto decyduje on o politykach i standardach względem tych danych.

Dorota Paszek

Menedżer Zespołu Certyfikacji i Przepływów Danych w Biurze CDO , Bank Zachodni WBK

12.10 - 13.30

Wykrywanie anomalii – klucz do zapobiegania spadku efektywności biznesu

Anomalie w danych są czymś, co zawsze należy zanalizować. Często anomalie są konsekwencją spadku jakości danych, ale mogą też być spowodowane przez zaistnienie jakiegoś zjawiska, które nie zostało przewidziane. Jak odróżnić te sytuacje, oraz jakie działania podjąć w każdym z tym przypadków? Podczas wystąpienia zostaną zaprezentowane studia autentycznych przypadków, w których analiza anomalii pozwoliła na znaczną poprawę efektywności funkcjonowania firmy.

Tomasz Brzeziński

Chief Data Scientist, iTaxi

13.30 - 14.20

Lunch

14.20 - 15.40

Data lineage - w jaki sposób zapewnić odpowiedni przepływ danych, najczęstsze problemy i sposoby ich rozwiązania; narzędzia wspierające*

Metadata is a much over-looked requirement of data warehousing, primarily since it’s not straightforward to bring together all the metadata information from the different systems. Ab Initio can help you not just to process all your Big Data but also to collect and organize the metadata which is produced by all those processes.

1. General Introduction to Ab Initio
2. What is Metadata and Why It is Important?
3. What is the Metadata Hub and how it can help You in Your everyday work tasks?
4. Looking under the Hood – Demo

 

*Prezentacja prowadzona będzie w języku angielskim. Organizator nie przewiduje tłumaczenia.

Balazs Petenyi

Senior Architect , Ab Initio

15.40 - 16.00

Przerwa na kawę

16.00 - 17.20

Dlaczego mój model nie jest tak dobry jak bym tego oczekiwał? Czyli jak na modele predykcyjne wpływa jakość danych.

Szacuje się, że w pracy Data Scientista około 80% czasu pracy zajmują zagadnienia związane z przetwarzanie danych – zebranie danych źródłowych, feature engineering oraz czyszczenie danych. Taka ilość czasu poświęcona na analizę oraz przetwarzanie danych źródłowych pozwala zmaksymalizować jakość danych, co bezpośrednio przekłada się na skuteczność tworzonych modeli analitycznych. Na warsztatach zostaną zaprezentowane potencjalne problemy z jakimi możemy mieć do czynienia w procesie zbierania danych wejściowych oraz jak jakość zmiennych wpływa na działanie oraz stabilność modeli predykcyjnych.

Sylwia Wyłupek

Business Data Scientist, Citi Handlowy

Czas trwania

Warsztaty odbędą się w godzinach 9.00 – 17.00

Udział w warsztatach jest możliwy dla ograniczonej liczebnie grupy (do 25 osób maks). Obowiązuje kolejność zgłoszeń!

Opis

Most organisations today are dealing with multiple silos of information. These include cloud and on-premises based transaction processing systems, multiple data warehouses, data marts, reference data management (RDM) systems, master data management (MDM) systems, content management (ECM) systems and, more recently, Big Data NoSQL platforms such as Hadoop and other NoSQL databases. In addition the number of data sources is increasing dramatically, especially from outside the enterprise.  Given this situation it is not surprising that many companies have ended up managing information in silos with different tools being used to prepare and manage data across these systems with varying degrees of governance.  In addition, it is not only IT that is now integrating data. Business users are also getting involved with new self-service data preparation tools.  The question is, is this the only way to manage data? Is there another level that we can reach to allow us to more easily manage and govern data across an increasingly complex data landscape consisting of multiple data stores?

 

This 1-day seminar looks at the challenges faced by companies trying to deal with an exploding number of data sources, collecting data in multiple data stores (cloud and on-premises), multiple analytical systems and at the requirements to be able to define, govern, manage and share trusted high quality information in a distributed and hybrid computing environment.  It also explores a new approach of how IT data architects, business users and IT developers can collaborate together in building and managing a logical data lake to get control of your data. This includes data ingestion, automated data discovery, data profiling and tagging and publishing data in an information catalog. It also involves refining raw data to produce enterprise data services that can be published in a catalog available for consumption across your company.  We also introduce multiple data lake configurations including a centralised data lake and a ‘logical’ distributed data lake as well as execution of jobs and governance across multiple data stores. It emphasises the need for a common collaborative approach to governing and managing data of all types.

Korzyści dla uczestnika

Attendees will learn:

 • • How to define a strategy for producing trusted data as-a-service in a distributed environment of multiple data stores and data sources
 • • How to organise data in a centralised or distributed data environment to overcome complexity and chaos
 • • How to design, build, manage and operate a logical or centralised data lake within their organisation
 • • The critical importance of an information catalog in understanding what data is available as a service
 • • How data standardisation and business glossaries can help make sure data is understood
 • • An operating model for effective distributed information governance
 • • What technologies and implementation methodologies they need to get their data under control.
 • • How to apply methodologies to get master and reference data, big data, data warehouse data and unstructured data under control irrespective of whether it be on-premises or in the cloud.

Uczestnicy

This seminar is intended for business data analysts doing self-service data integration, data architects, chief data officers, master data management professionals, content management professionals, database administrators, big data professionals, data integration developers, and compliance managers who are responsible for data management.  This includes metadata management, data integration, data quality, master data management and enterprise content management. The seminar is not only for ‘Fortune 500 scale companies’ but for any organisation that has to deal with Big Data, small data, multiple data stores and multiple data sources. It assumes that you have an understanding of basic data management principles as well as a high level of understanding of the concepts of data migration, data replication, metadata, data warehousing, data modelling, data cleansing, etc.

Agenda warsztatów

11.00 – 11.15 Coffee break

13.15 – 14.00 Lunch

Prowadzący

Mike Ferguson

Dyrektor Zarządzający, Intelligent Business Strategies Ltd.

Warsztaty prowadzone będą w języku angielskim. Organizator nie przewiduje tłumaczenia.

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij