GOŚCIE SPECJALNI

Caroline Carruthers

Group Director of Data Management, Lowell Group

Caroline Carruthers is the Group Director of Data Management at Lowell Group, previously Network Rails first Chief Data officer, her role was about helping Network Rail manage and govern their data, enabling effective, accountable and sustainable management of information across Network Rail. Her background is in large scale IT business change and has experience working across multiple sectors as she is always interested in the next problem to solve. Caroline is a ridiculous optimist whose natural curiosity never stops.

Mike Ferguson

Dyrektor Zarządzający, Intelligent Business Strategies Ltd.

Dyrektor Zarządzający Intelligent Business Strategies Ltd. Analityk i konsultant, specjalizuje się łączeniu analityki biznesowej z samym biznesem. Posiada ponad 35 lat doświadczenia, pracował jako konsultant na rzecz wielu firm i korporacji, jest częstym prelegentem na wielu konferencjach i autorem wielu publikacji. Chairman CDO Exchange. Wcześnie założyciel i szef Data Europe, Główny Architekt Teradata i szef Database Associates. Prowadzi szkolenia w obszarze analityki, BigData, Data Governance, MDM oraz Data Lake.

 

RADA PROGRAMOWA

Grzegorz Bartler

Business Intelligence Department Director, Polkomtel i Polsat Cyfrowy

Obszarem Business Intelligence związany jest od początku swojej kariery zawodowej. Przez ponad 15 lat poznawał obszar BI jako dostawca rozwiązań dla sektora publicznego (NBP), bankowego (Bank Handlowy), ubezpieczeniowego (PZU), energetycznego oraz telekomunikacyjnego (Play, Telekomunikacja Polska, PTK Centertel, Dialog, Polska Telefonia Cyfrowa) i Polkomtela. Zajmował się szerokim spektrum rozwiązań z obszaru BI – hurtowniami danych, systemami raportowania i MIS, systemami analitycznego CRM (wprowadzając m.in. jedno z pierwszych na rynku polskim rozwiązań wspierających zarządzanie churn), systemami do zarządzania kampaniami marketingowymi i innymi rozwiązaniami z obszaru wykorzystywania informacji zgromadzonej w danych. U jednego z dostawców rozwiązań BI odpowiadał za rozwój obszaru analitycznego CRM dla klientów w Polsce i na świecie. Od 5 lat pracuje po „drugiej stronie” w Polkomtel dbając o to, aby rozwiązania BI skutecznie wspierały realizację strategii organizacji i osiąganie celów biznesowych. Od grudnia 2014 odpowiada również za obszar Business Intelligence w Cyfrowym Polsacie.

Niezależnie od tego, po której stronie pracuje jego mottem jest – „klient ma być zadowolony”.

Andrzej Burzyński

CDO, Bank BGŻ BNP Paribas

Elektronik, informatyk, ekonomista od ponad 20 lat związany z sektorem bankowym (PBK S.A., BPH S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A.). Dyplomowany Pracownik Bankowy, absolwent ECB The European Fundation Certificate in Banking (EFCB). Doświadczenie bankowe ugruntowane wiedzą zdobytą w Szkole Głównej Handlowej pozwoliło połączyć zainteresowania informatyczne z biznesem bankowym. Współpracował przy tworzeniu centralnej hurtowni danych, Systemu Informacji Zarządczej, Systemu raportowania zarządczego i obligatoryjnego, a także nowoczesnej koncepcji BI Competence Center. Od wielu lat zainteresowany zagadnieniami jakości danych w systemach informatycznych, zbudował i z powodzeniem kierował Zespołem Zarządzania Jakością Danych w BPH S.A. W Raiffeisen Polbank SA od 2006 roku odpowiedzialny za stworzenie i wdrażanie strategii Data Quality Management w zakresie MIS i Basel II. W ramach BI Competence Center Raiffeisen Polbank kieruje Zespołem Zarządzania Jakością Danych odpowiedzialnym za utrzymanie najwyższej jakości danych w systemach informatycznych połączonego Banku.

Marcin Choiński

Szef ds. Systemów Analitycznych i Big Data, TVN

Pasjonat wszystkiego co związane z Big Data, Hurtowniami Danych, BI, Data Science oraz Analityką Biznesową. Posiada wieloletnie doświadczenie w budowaniu i wdrażaniu rozwiązań klasy DW/BI, Data Mining oraz Data Management m. in. dla globalnych i regionalnych korporacji z branż farmaceutycznej i telekomunikacyjnej. Uprzednio również założyciel i redaktor portalu BI.PL, wykładowca w Wyższej Szkole Promocji, trener, główny analityk danych w zespole futbolu amerykańskiego Warsaw Eagles. Obecnie odpowiedzialny za rozwój ekosystemu analitycznego Big Data i Data Science w TVN Digital. Hobbystycznie buduje modele analityczne w obszarze sportu albo wędkuje. Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

Jarosław Chrupek

Global Head of Data Management, British American Tobacco

Od ponad 25-ciu lat pracuje w różnych branżach i przedsiębiorstwach w kraju i za granicą. Rozpoczynał swoją karierę w dziale Finansów jako analityk i po szczeblach kariery awansował do stanowiska Dyrektora Finansowego jednej ze spółek giełdowych. Od początku swojej pracy miał do czynienia z przetwarzaniem danych i przygotowywaniem informacji dla kadry menadżerskiej. W konsekwencji doprowadziło to do zmiany zawodowej, w ramach British American Tobacco, i dołączenia do nowo tworzonego Działu Informacji Biznesowej. Doświadczenia z pracy w dziale Finansów i problemów związanych z tworzeniem rzetelnych raportów splotły się z koncepcją całościowego zarządzania standardami w firmie. Tworzenie, zarządzanie i wprowadzanie standardów informacyjnych, danych i procesów stało się dla Jarosława częścią bardzo interesującej podróży, którą jego firma, BAT, zdecydowała się kroczyć. Jarosław brał udział w tworzeniu i wdrożeniu zcentralizowanego systemu produkcyjno-sprzedażowo-księgowego, który swoim zasiągiem objął wszystkie jednostki gospodarcze BAT. Doświadczenia zdobywane we wczesnych latach pracy nad Ramowym Systemem Zarządzania Standardami zostały w całości wykorzystane podczas prac nad nowym systemem. W obecnej chwili RSZS jest podstawowym procesem, dzięki któremu BAT w dalszym ciągu jest w stanie zarządzać skomplikowanym systemem informatycznym, który wspiera procesy biznesowe. Dziś Jarosław jest odpowiedzialny za kierowanie Działem Zarządzania Danymi w ramach struktury Serwisów Wspólnych formy BAT. Jego zespół liczący 70 osób jest odpowiedzialny za cały cykl życia danych w firmie – od tworzenia standardów niezbędnych do działania procesów, poprzez wprowadzanie danych podstawowych do systemów a kończąc na procesach monitorowania danych i korygowania błędów.

Andrzej Czechowski

CIO Business Intelligence Head, Samsung Electronics Polska

W Samsung Electronics jako CDO odpowiedzialny za obszar analityki, raportowania, badań i IT. Od ponad 15 lat specjalizuje się w rozwiązaniach dotyczących zawansowanej analizy danych i systemów CRM. Doświadczenie zdobywał w firmach konsultingowych realizując projekty doradcze oraz wdrożenia systemów CRM w Portugalii, Niemczech, USA oraz w Polsce w sektorach telekomunikacyjnym, retail oraz głównie bankowym (10 lat).

Dariusz Flisiak

Business Intelligence & Data Warehouse Director, Credit Suisse

Specjalizuje się w zarządzaniu informacją w przedsiębiorstwach, analityce biznesowej, informatycznych systemach analitycznych oraz zarządzaniu wynikami i efektywnością. Posiada ponad czternastoletnie doświadczenie w tych obszarach zdobyte w konsultingu biznesowym i technologicznym na międzynarodowych projektach dla klientów sektora finansowego, telekomunikacyjnego, produkcyjnego i publicznego.

Małgorzata Marcinkowska

Global CRM Director, Oriflame

Odpowiada za globalną strategię CRM w Oriflame, gdzie pracuje od 2014 roku. Ważnym elementem jej pracy jest projekt transformacji cyfrowej firmy oraz projekt stworzenia koncepcji budowania analityki klienta i definicji modeli komunikacji z klientami w erze omnichannel. Przez 11 lat była związana z branżą telefonii komórkowej i IT. Z wielką pasją podchodzi do technologii i tego w jaki sposób zmienia ona nasz świat, sposób pozyskiwania informacji i komunikowania się.

dr Maciej Nawrocki

Chief Data Officer, Credit Agricole Bank Polska

Odpowiedzialny za zarządzanie i governance danych, w tym za ich jakość. Wcześniej kierował obszarem hurtowni danych oraz był odpowiedzialny za koordynację i rozwiązań BI w Banku oraz relacje z dostawcami. Poza obszarem BI, jest ekspertem z zakresu ICT, m.in. numerycznej analityki dużych zbiorów danych, technologii optymalizacyjnych, systemów i rozwiązań mobilnych w tym telefonii komórkowej oraz zagadnień klasy Smart City oraz rozwoju biznesu w ww. obszarach. Posiada doświadczenia zdobyte w Europie zarówno w przemyśle, akademii jak i konsultingu w obszarach IT, telekom & banking w pracy dla instytucji regulacyjnych, operatorów telefonii komórkowej i niezależnych firm technologicznych zarówno jako ekspert dziedzinowy jak i menadżer. Jest ekspertem Komisji Europejskiej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oceniającym projekty badawczo-rozwojowe w obszarach ICT, w tym analityki i Big Data. Jest również autorem ponad 40 publikacji, w tym książki z obszaru optymalizacji sieci mobilnych wydanej przez John Wiley & Sons oraz China Machine Press.

Prof. Andrzej Sobczak

Kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką w Instytucie Informatyki i Gospodarki Cyfrowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Profesor Szkoły Głównej Handlowej, od kilku lat swoje zainteresowania naukowe i eksperckie koncentruję wokół problematyki architektury korporacyjnej oraz strategicznego zarządzania IT. Obecnie skupiam się na zastosowaniu tych koncepcji do: zarządzania dużymi programami transformacyjnymi, koordynacji realizacji portfeli projektów, wdrażania idei cyfrowego państwa oraz budowy inteligentych miast.

Józef Sulwiński

Z-ca dyrektora Pionu Informatyki i Systemów Zarządzania, Gaz-System

Zastępca dyrektora Pionu Informatyki i Systemów Zarządzania w firmie Gaz-System S.A.  Odpowiada za sprawy związane z architekturą, technologią oraz bezpieczeństwem systemów IT/OT  w ramach Pionu Informatyki i Systemów Zarządzania. Swoje doświadczenie i wiedzę z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i IT zdobywał pracując dla banku, firmy telekomunikacyjnej oraz firmy doradczej. W ostatnich latach kierował działem doradztwa informatycznego firmy EY. Odbył szkolenia z zakresu bezpieczeństwa w Carnegie Mellon University w Waszyngtonie i Pittsburghu oraz rozwijał w zakresie zarządzania w Harvard Business School w Bostonie.  Współtworzył metodykę TOGAF (ogólnoświatowy standard do tworzenia opisu architektury).

PRELEGENCI

Krzysztof Bala

Principal Systems Engineer, Architecture Practice, SAS Polska

Ukończył studia na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Od ponad 15 lat pracuje w firmie SAS Polska, w której aktualnie pełni rolę Architekta Systemów. Miał okazję uczestniczyć w licznych wdrożeniach w sektorze bankowym, w ciągu ostatnich 5 lat wyłącznie w projektach związanych z Systemami Decyzyjnymi Czasu Rzeczywistego. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie narzędzi SAS Real-Time Decision Manager oraz SAS Event Stream Processing.

Prof. Przemysław Biecek

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, Politechnika Warszawska

Dr hab. inż. Przemysław Biecek, prof. PW prowadzi grupę badawczą MI^2 rozpiętą pomiędzy wydziałami Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej. Głównym obszarem badań grupy MI^2 są modele predykcyjne wykorzystujące zaawansowane metody uczenia maszyn. Grupa MI^2 aktywnie współpracuje z działami badawczymi firm technologicznych, takich jak Netezza, IBM, iQor czy OECD. Przemysław Biecek jest autorem lub współautorem 55 publikacji poświęconych analizie danych z listy JCR i trzech popularnych podręczników akademickich poświęconych programowi R, analizie i wizualizacji danych. Prowadzi zajęcia z zaawansowanej analizy danych dla studentów matematyki i informatyki Politechniki i Uniwersytetu Warszawskiego. Współtworzy program nowego kierunku Inżynieria i Analizy Danych na Politechnice Warszawskiej.

Paweł Bober

IT manager, Procter & Gamble

Doświadczony manager oraz architekt obszaru Big Data, AI i Advanced Analytics w Procter & Gamble. Od ponad 15 lat związany z branżą IT w Polsce oraz USA. Specjalizuje się w wykorzystaniu technologii Big Data oraz sztucznej inteligencji do tworzenia wartości w przedsiębiorstwie. Absolwent informatyki Politechniki Warszawskiej oraz zarządzania University of Texas at Austin oraz University of London – London School of Economics. Posiadacz m.in. certyfikatów CBIP, CDMP, CDP, TOGAF. Kontrybutor i recenzent DAMA DMBOK2.

Piotr Borowik

Senior Systems Engineer , SAS

Piotr Borowik w dziale Strategii Technologii zajmuje się wsparciem i promocją Business Intelligence w kraju oraz bierze udział w pracach grupy SAS Business Intelligence Global Network. Od kilkunastu lat zajmuje się technologiami informatycznymi. Absolwent wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej, doktor fizyki.

Tomasz Brzeziński

Chief Data Scientist, iTaxi

Chief Data Scientist w iTaxi, odpowiedzialny za tworzenie i optymalizację algorytmów  opartych na danych. Wcześniej m.in. Senior Data Scientist w Grupie Netsprint. Absolwent kierunku Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne w Szkole Głównej Handlowej. Prelegent licznych konferencji branżowych, m.in. IAB Forum. Certyfikowany trener biznesu, fan strategicznych gier planszowych.

 

Tomasz Burzyński

Business Insights Director, Orange Polska

Rozwija obszar Business Insights w Orange Polska. W swojej pracy szczególny nacisk kładzie na współpracę między liniami biznesowymi przy budowaniu spójnego ekosystemu danych i analityki, mającego realny wpływ na strategię biznesową i relację z klientem.  Od początku kariery związany jest z transformacją biznesu i IT. Uczestniczył w projektach w Europie i Afryce. Jest absolwentem Politechniki Gdańskiej i Télécom Bretagne we Francji. W roku 2012 uzyskał tytuł MBA na London Business School

Patryk Choroś

Business Development Director, SAS Polska

Certified Business Intelligence Professional, Business Analytics. Studiował na Politechnice Warszawskiej na kierunku Systemy Informatyczne Wspomagania Decyzji. Zagadnieniami Business Intelligence zajmuje się od 2004 roku zdobywając doświadczenie w kierowaniu projektami wdrożeń hurtowni danych. W latach 2009-2011 był odpowiedzialny za zespół wdrożeniowy systemów Business Intelligence w Infovide-Matrix. Aktualnie zajmuje się budowaniem strategii wdrożeń systemów analitycznych dla kluczowych klientów SAS

Kamil Folkert

Head of R&D, 3Soft

Szef działu R&D w 3Soft oraz SILMINE. Ekspert w obszarach architektury systemów informatycznych oraz Big Data. Posiada doktorat z zakresu Data Mining oraz systemów wieloagentowych. Z pasją dzieli się doświadczeniami technicznymi i biznesowymi z wdrożeń Big Data zarówno w Polsce jak i za granicą.

Arkadiusz Hajduk

Prezes, Transparent Data

Współzałożyciel i prezes Transparent Data, poznańskiej firmy technologicznej skupiającej się na obszarze informacji gospodarczej. Praktyk przedsiębiorczości z międzynarodowym doświadczniem w projektach i firmach na różnych etapach rozwoju i różnej wielkości.

Grzegorz Klima

Head of Model Validation (Credit Risk/CVaR, OpRisk & inter-risk Aggregation), Commerzbank AG SA Oddział w Polsce

Quant, programista i menedżer. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (ekonomia) i University of Minnesota Twin Cities (ekonomia, matematyka). Odpowiedzialny za zbudowanie i zarządzanie zespołem walidacji modeli w łódzkim oddziale Commerzbank AG. W przeszłości budował zespoły analityczne w administracji (Departament Analiz Strategicznych KRPM) i konsultingu (zespół OT/IoT Data Modelling w EY). Realizował projekty obejmujące m.in.: modelowanie miksu energetycznego, budowę mikrosymulacyjnych modeli aktuarialnych, budowę strukturalnych modeli makroekonomicznych, prognozowanie generacji OZE z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji, prognozowanie parametrów jakościowych produktów procesów przemysłowych z wykorzystaniem sieci neuronowych, modelowanie bilansu dla operatora sieci przesyłowej, budowę i walidację modeli ryzyka w bankowości. Autor kilku pakietów oprogramowania open source (C++, R).

Rafał Latkowski

Director of Data, Delivery and Technology , PAYBACK Polska

Od początku działania PAYBACK w Polsce jest odpowiedzialny za realizację projektów Advanced Analytics i Business Intelligence na rzecz Programu PAYBACK i jego partnerów. Od 18 lat związany z komercyjnym wykorzystaniem analityki i Data Mining w sektorach usług finansowych, telekomunikacyjnych, programach lojalnościowych i sieciach sprzedaży detalicznej. Wcześniej pracował m.in. w takich firmach jak Nutech Solutions, SAS Institute czy Raiffeisen Bank Polska. Oprócz osiągnieć biznesowych, w swoim dorobku posiada również liczne publikacje naukowe o tematyce Data Mining. Jest absolwentem Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego. W wolnym czasie kontynuuje pracę naukową i dydaktyczną w zakresie Data Mining / Data Science.

Łukasz Leszewski

Business Intelligence & Data Management Team Leader, SAS Polska

Certified Business Intelligence Professional, Business Analytics. Ukończył studia na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. Od ponad 12 lat pracuje w firmie SAS Polska, w której pełnił rolę Architekta, Project Managera, Konsultanta oraz lidera. Miał okazję uczestniczyć w wielu projektach z sektora telekomunikacyjnego, ubezpieczeń, retail, przemysłowego oraz publicznego. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie wdrażania rozwiązań z obszaru integracji i czyszczenia danych.

Mec. Marcin Maruta

Senior Partner, Kancelaria Maruta Wachta

Ekspert w zakresie prawa nowych technologii oraz własności intelektualnej, szef działu Kontraktów IT w Kancelarii.Posiada ponad 20 lat doświadczenia w doradztwie dla dostawców i klientów sektora ICT, nadzorował największe kontrakty technologiczne w Polsce o łącznej wartości ponad 10 miliardów złotych. Rekomendowany w Chambers Europe, członek ITechlaw, arbiter PIIT. Wykładowca prawa technologii na uczelniach państwowych i prywatnych (UW, SGH, PAN, Akademia Koźmińskiego)

Tomasz Mierzwa

Współwłaściciel, ValueTank

Współwłaściciel firmy doradczej ValueTank. Od ponad 20 lat pasjonuje się tematyką praktycznego wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych w biznesie. Specjalizuje się w zagadnieniach kompleksowego zarządzania danymi, zapewnienia ładu informacyjnego, oraz wysokiej jakości informacji. Prowadził z sukcesem wiele projektów w obszarze Business Intelligence, Data Governance oraz Data Quality dla największych korporacji na polskim i europejskim rynku. Prywatnie pilot samolotowy i pasjonat biegania.

dr Maciej Nawrocki

Chief Data Officer, Credit Agricole Bank Polska

Odpowiedzialny za zarządzanie i governance danych, w tym za ich jakość. Wcześniej kierował obszarem hurtowni danych oraz był odpowiedzialny za koordynację i rozwiązań BI w Banku oraz relacje z dostawcami. Poza obszarem BI, jest ekspertem z zakresu ICT, m.in. numerycznej analityki dużych zbiorów danych, technologii optymalizacyjnych, systemów i rozwiązań mobilnych w tym telefonii komórkowej oraz zagadnień klasy Smart City oraz rozwoju biznesu w ww. obszarach. Posiada doświadczenia zdobyte w Europie zarówno w przemyśle, akademii jak i konsultingu w obszarach IT, telekom & banking w pracy dla instytucji regulacyjnych, operatorów telefonii komórkowej i niezależnych firm technologicznych zarówno jako ekspert dziedzinowy jak i menadżer. Jest ekspertem Komisji Europejskiej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oceniającym projekty badawczo-rozwojowe w obszarach ICT, w tym analityki i Big Data. Jest również autorem ponad 40 publikacji, w tym książki z obszaru optymalizacji sieci mobilnych wydanej przez John Wiley & Sons oraz China Machine Press.

Andrzej Osiński

Country Manager, Bisnode Polska

Od 2004 związany z firmą Bisnode. W ciągu ostatnich 14 lat współtworzył strategię i rozwijał działalność Grupy w Polsce. Szczególnie zaangażowany w rozwój i analizę produktów. Od 2011 roku członek zarządu Bisnode Poland. Obecnie pełniący funkcję Prezesa Zarządu. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w zakresie: Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych, Bankowości i Finansów, a także podyplomowego Zarządzania Płynnością Finansową.

Dorota Paszek

Menedżer Zespołu Certyfikacji i Przepływów Danych w Biurze CDO , Bank Zachodni WBK

Informatyk z wykształcenia, analityk biznesowy z zamiłowania z ponad 20 letnim stażem menedżerskim, absolwentka Politechniki Poznańskiej kierunku Informatyka. Od ponad 25 lat specjalizuje się w informatyce bankowej, zarówno od strony projektowania i tworzenia systemów informatycznych jak ich wdrażania i eksploatacji. Od ponad 10 lat związana z Bankiem Zachodnim WBK S.A., początkowo jako konsultant, analityk biznesowy i integrator w projekcie powołującym do życia Departament Private Banking. Po przejściu do Banku przez wiele lat pełniła rolę Menedżera ds. Operacyjnych w Departamentach  Private Banking i Wealth Management i Właściciela Biznesowego systemów dedykowanych do obsługi Klientów z tego obszaru. Od 2015 roku Menedżer w Biurze CDO odpowiedzialny za skuteczne wdrożenie procesów wynikających z programu agregacji danych i raportowania o ryzyku w instytucjach finansowych (BCBS 239). Pochodzi i mieszka na stałe w Poznaniu.

Balazs Petenyi

Senior Architect , Ab Initio

Computer scientist and engineer credited with helping to develop a number of different operational and analytical systems around the world for large pharmaceutical, retail, telecommunication and financial companies. Always enjoys to develop a solution in cooperation with the customer from the scratch, from the beginning, “ab initio”. Before joining Ab Initio 10 years ago, he was working as a managing consultant for IBM Global Business Services and for the IMS Health.

Prof. Andrzej Sobczak

Kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką w Instytucie Informatyki i Gospodarki Cyfrowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Profesor Szkoły Głównej Handlowej, od kilku lat swoje zainteresowania naukowe i eksperckie koncentruję wokół problematyki architektury korporacyjnej oraz strategicznego zarządzania IT. Obecnie skupiam się na zastosowaniu tych koncepcji do: zarządzania dużymi programami transformacyjnymi, koordynacji realizacji portfeli projektów, wdrażania idei cyfrowego państwa oraz budowy inteligentych miast.

Grzegorz Szałachwij

Kierownik Zespołu Data Mining, Grupa Cyfrowy Polsat

Grzegorz związany jest z obszarem zaawansowanej analityki przez większość zawodowego życia. Przeszedł drogę od Analityka Danych przez Partnera Biznesowego projektów BI do kierowania obszarem Data Science i Big Data. Przez ostatnie 3 lata odpowiadał m.in. za dostarczanie i zarządzanie modelami Machine Learning dla procesów biznesowych Grupy Cyfrowy Polsat oraz rozwój obszaru Big Data.

Kajetan Wojsyk

Pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. otwartości danych publicznych, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Ekspert ds. jakości danych w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie, Pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. otwartości danych publicznych, Doradca Ministra Cyfryzacji. Od 1994 roku zajmuje się informatyzacją administracji publicznej, będąc jednocześnie jej pracownikiem oraz nauczycielem akademickim. Prowadzi intensywną działalność popularyzacyjną i publikacyjną w ramach różnego rodzaju szkoleń otwartych i zamkniętych. Współautor wielu książek i opracowań dotyczących informatyzacji administracji publicznej, ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej, interoperacyjności, 2 wydań komentarza do ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Autor dotyczącego e-usług e-podręcznika (https://epodrecznik.mc.gov.pl/), dedykowanego pracownikom administracji, udostępnionego na stronie Ministerstwa Cyfryzacji, powiązanego z internetowym systemem aktów prawa ISAP (http://isap.sejm.gov.pl/) oraz Wikipedią.

Sylwia Wyłupek

Business Data Scientist, Citi Handlowy

Obecnie pełni rolę Business Data Scientista w Citi Handlowy. Zajmuje się wykorzystaniem metod machine learnignu w rozwiązywaniu problemow biznesowych. Doświadczenie związane z analizą danych zbierała w branży badań marketingowych oraz bankowości. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Marcin Zaworski

Head of Data Policy, Commercial Banking, HSBC

Odpowiedzialny za wdrożenia dobrych praktyk zarządzania danymi, tworzenia standardów w ramach obszaru danych oraz bliską współpracę z Chief Data Office w celu ulepszania jakości danych i spełniania wymogów regulacyjnych. Posiada 10 letnie doświadczenie w ramach realizacji projektów z obszaru Business Intelligence oraz Data Management pełniąc różne role jak analityk danych,  analityk biznesowy, architekt danych.  Wcześniej zdobywał doświadczenie realizując projekty krajowe oraz międzynarodowe dla klientów z sektora finansowego, publicznego oraz ubezpieczeń.  Absolwent Politechniki Krakowskiej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij