Kultura oparta na danych – jak ją wdrażać, aby zmaksymalizować korzyści wynikające z wykorzystania danych w biznesie?

Dane to siła napędowa współczesnego biznesu. Pozwalają przewidywać zachowania klientów i budować stabilne modele biznesowe. Jednak, aby organizacja mogła skorzystać z ich prawdziwej wartości, musi być na to gotowa z punktu widzenia kultury organizacyjnej. Finalnie, strategiczne decyzje są nadal podejmowane przez ludzi. To oni decydują czy podejmą racjonalne decyzje bazujące na danych, czy może zaufają swoim indywidualnym doświadczeniom i emocjom, które się za nimi kryją.

Podczas warsztatu odpowiemy na kilka kluczowych pytań dotyczących budowania kultury opartej na danych w organizacji:

  • Jak uwzględnić dane w procesach decyzyjnych, aby podnieść jakość podejmowanych decyzji?
  • Jak angażować pracowników w pracę z danymi i ich wykorzystanie w codziennych decyzjach?
  • Jak nie popaść w ślepy zachwyt danymi i uniknąć kosztowych pomyłek, wynikających ze złych decyzji?
  • Dlaczego ludzie tak chętnie ufają swoim przekonaniom, zamiast bazować na obiektywnych danych?

Data i godzina

01.06.2023r. 12.00 - 14.00

Prowadzący:

Założyciel
HRMAcademy

CDO Forum

cdoforum.pl

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

Kontakt

Weronika Warpas
m. +48 570 611 811
e: weronika.warpas@evention.pl