Call for Presentations

Zostań prelegentem na CDO Forum: All about Data: Management, Governance, Analytics and Value!

Zapraszamy do zgłaszania własnych propozycji do agendy wyjątkowej konferencji dla profesjonalistów od danych, którzy w swoich organizacjach chcą być partnerami dla działów biznesowych – stając się liderami wprowadzania innowacji i transformacji cyfrowych.

Niezbędne informacje znajdują się poniżej.

Kryteria ewaluacji

Szczególnie mile widziane są zgłoszenia dotyczące studiów przypadków, wdrożeń i projektów rozwiązujących rzeczywiste wyzwania albo otwierających nowe perspektywy, najlepszych praktyk i wyciągniętych wniosków. Rada Programowa będzie oceniać wartość prezentacji, oryginalność jej tematyki, zgodność z tematyką konferencji, a także dorobek zawodowy prelegenta. Każde zgłoszenie otrzyma punktację - i na tej podstawie zostanie dokonana końcowa ocena, która wpłynie na decyzję o zaproszeniu do wystąpienia na konferencji.

Rada Programowa

Tematyka konferencji

Fundamenty Data Management zawsze aktualne: Data Governance, Master Data Managemet, organizacja i architektura danych

Regulacje dotyczące obszaru danych: obszar compliance wpływające na to, co firmy mogą robić z danymi: Data Act, Data Governance Act, AI i in.

Sztuczna inteligencja: Konferencja podejmuje zarówno tematy zaawansowanej analityki, wykorzystującej ML/LLM – jak i przygotowania danych oraz Data Governance w kontekście rozwoju AI

Wartość danych: wzbogacanie danych, korzystania z zewnętrznych źródeł danych, monetyzacja danych, tworzenie nowych produktów i usług w oparciu o dane

Analityka danych: podejmowanie decyzji w oparciu o danej, Big Data, Business Intelligence, data mining, cloud computing i advanced analytics, demokratyzacja danych, jakość danych, analytics governance, wizualizacja i data storytelling, data science, edge analytics, projektowanie systemów analitycznych, ekstrakcja wiedzy z danych, analiza ryzyka, przetwarzanie języka naturalnego

Perspektywa obszarów biznesowych: W agendzie konferencji CDO Forum poza obszarem działów danych, BI czy IT zwracamy uwagę na kontekst różnych obszarów biznesowych: takich jak finanse, controlling, marketing, e-commerce, sprzedaż i HR, co pozwala uczestnikom znaleźć wspólne płaszczyzny i rozwiązania dla swoich obszarów.

Najważniejsze ogniwo czyli człowiek: zarządzanie zespołami data, relacje czyli komunikacja w kontekście danych, współpraca z zarządem i działami biznesowymi, kooperacja z działem IT, budowanie pozycji lidera

Zgłoszenia zawierające prezentacje o charakterze sprzedażowym będą odrzucane. Wszystkich dostawców i konsultantów zapraszamy do udziału w charakterze Partnerów konferencji.

Kluczowe daty

  • Termin nadsyłania propozycji tematów: 23 lutego 2024
  • Informacja do autorów o decyzji dotyczącej przyjęcia zgłoszonego tematu: do 8 marca 2024
  • Potwierdzenie chęci wystąpienia na konferencji: do 15 marca 2024

Dlaczego warto zostać prelegentem?

  • prelegenci biorą bezpłatny udział w całym wydarzeniu!
  • spotykamy się stacjonarnie w Warszawie! (możemy zapewnić nocleg)
  • stajesz się prelegentem znanej konferencji o dużej renomie - eksperci konferencji CDO Forum to cenieni w branży specjaliści  i promujemy ich w wielu kanałach marketingowych!
  • osoby z Twojej firmy zainteresowane udziałem w konferencji otrzymają zniżkę!

Ważne informacje

  • Konferencja będzie odbywała się w języku polskim, aczkolwiek możliwe jest wystąpienie w języku angielskim.
  • Wszyscy prelegenci będą automatycznie wpisywani również na listę uczestników całej konferencji i będą uprawnieni do bezpłatnego udziału w całym wydarzeniu i towarzyszących atrakcjach (o ile nie będą one płatne osobno)
  • Przedstawicieli firm oferujących narzędzia i rozwiązania dla obszaru data czy firmy konsultingowe zapraszamy do współpracy w charakterze Partnerów. Prosimy o kontakt z Moniką Ludwig, tel: +48 790 401 605, monika.ludwig@evention.pl

CDO Forum

5-6 cze, 2024
www.cdoforum.pl

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

Kontakt

Weronika Warpas
m. +48 570 611 811
e: weronika.warpas@evention.pl

© 2024 | Strona korzysta z plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację.