Marek Wilczewski

Dyrektor Zarządzający ds. Zarządzania Informacją, Danymi i Analityką, Grupa PZU

Marek Wilczewski jest Dyrektorem Zarządzającym ds. Zarządzania Informacją, Danymi i Analityką w Grupie PZU w roli CDO (Chief Data Officer) i CDA (Chief Analytics Officer), pełniąc jednocześnie funkcję Dyrektora Biura Zarządzania Informacją i nadzorując obszar Biura CRM. Od 25 lat pracuje na rynku ubezpieczeniowym w zakresie dostarczania rozwiązań w obszarach integracji, transformacji i wykorzystywania danych, cyfryzacji oraz raportowania i stosowania technik analitycznych.

W Grupie PZU odpowiada za Strategię Zarządzania Informacją, koordynację procesów zarządzania danymi i ich jakością (Data Governance i Data Quality), architekturę, rozwój i utrzymanie korporacyjnej Hurtowni Danych oraz rozwiązań Business Intelligence i Analityki, w tym CRM. Posiada doświadczenie jako menadżer w dużych projektach biznesowych oraz technologicznych z obszarów tj.: Systemy Informacji Zarządczej MIS, Zarządzanie Relacjami z Klientem CRM, Przeciwdziałania Przestępczości Ubezpieczeniowej i Wyłudzeniom (Fraud Detection), Raportowania Finansowego (zgodnie z PSR, Solvency II, MSSF), Rachunku Kosztów Działań ABC, integracji i transformacji danych o dużej skali złożoności, wsparcia innowacji, zarządzając obecnie ~200 osobowym obszarem. Nadzoruje również procesy zarządzania popytem, dostarczania i gwarancji usług oraz zarządzania dostawcami w obszarach Business Intelligence i Analityki.

Oprócz spółek ubezpieczeniowych jest zatrudniony dodatkowo w innych podmiotach Grupy PZU tj. TFI PZU, PTE PZU, TUW PZUW, PZU Zdrowie, PZU Centrum Operacji, PZU Finanse. Poprzednio był Dyrektorem ds. Rozwoju Hurtowni Danych oraz Zastępcą Dyrektora w Biurze Planowania i Kontrolingu w PZU Życie. W latach 2016-2020 był członkiem i Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej PZU Centrum Operacji (w trakcie pełnienia funkcji m.in. połączono agenta transferowego PTE PZU z Pekao Pioneer oraz wydzielono zorganizowaną część przedsiębiorstwa do Pekao Financial Services).

Był członkiem Podkomisji Standaryzacji Informacji w PIU, odpowiada za wymianę danych z UFG współpracując w licznych projektach i inicjatywach rynkowych realizowanych przez Fundusz. Jest członkiem licznych grup i stowarzyszeń np. Rady Programowej CDO Forum, PMI – Project Management Institute. Uczestniczył w programie TOP 30 – Liderów Zmiany PZU, którego głównym celem było budowanie kultury organizacyjnej zorientowanej na wynik i klienta, a także angażującej pracowników. Posiada certyfikaty zarządzania projektami wg metodologii Prince 2 oraz Agile oraz certyfikat dostępu do informacji niejawnych. Uczestniczył w Radzie ds. Cyfryzacji doradzając w aspektach rozwoju i innowacji dla kluczowych sektorów gospodarki jako reprezentant rynku ubezpieczeniowego oraz w Kongresach CFO Spółek Giełdowych SEG.

Jest mgr inż. informatyki, ukończył również MBA w Wyższej Szkole Biznesu we współpracy z National-Louis University w Chicago oraz studia podyplomowe z ubezpieczeń na Akademii Finansów (dawniej Wyższa Szkoła Bankowości i Ubezpieczeń w Warszawie) we współpracy z City University Business School w Londynie.

CDO Forum

5-6 cze, 2024
www.cdoforum.pl

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

Kontakt

Weronika Warpas
m. +48 570 611 811
e: weronika.warpas@evention.pl

© 2024 | Strona korzysta z plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację.