Agenda konferencji CDO Forum – 16 września 2020

08.30 - 09.00

Poznajmy się - sesja networkingowa

09.00 - 09.10

Otwarcie konferencji i powitanie uczestników

Organizator CDO Forum Club
Evention
Global Director Master Data, Upfield
Członek Komisji Rewizyjnej DAMA Poland Chapter

9.10 – 9.35

Dane w chmurze jako ważny i powszechny element strategii danych we współczesnym przedsiębiorstwie

Inżynier Sprzedaży
Snowflake

9.35 – 9.50 Sesja Q&A z prelegentem (wideospotkanie)

9.35 – 9.50

Cyfrowa transformacja w oparciu o dane – pytania, które warto sobie i innym postawić

Rozmowa z Mariuszem Jażdżykiem, autorem książki „Chief Data Officer”

Autor książki "Chief Data Officer"

Rozmowę prowadzi:

Organizator CDO Forum Club
Evention

9.50 – 10.10

Splunk jako platforma Big Data, czyli jak uzyskać odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące biznesu w Twojej firmie

Dane w firmie to nie tylko informacje o klientach i dane osobowe. To całe morze danych pochodzących z systemów i urządzeń, które zawierają informacje o faktycznych działaniach osób, urządzeń i całych procesów wewnątrz organizacji. Wraz z postępującą cyfryzacją zdumiewająco szybko rośnie i liczba tych danych, jak i różnorodność ich źródeł. Czy istnieje platforma, która  potrafi jednolicie gromadzić, przetwarzać i analizować te wszystkie dane, pomimo całej ich różnorodności? Spójrzmy na rozwiązanie Splunka, które sprawdza się równie dobrze w przypadku analityki biznesowej, infrastruktury informatycznej, cyberbezpieczeństwa czy wydajności aplikacji. Jeśli tylko odpowiedź na ważne pytanie biznesowe znajduje się w danych w twojej Organizacji, to my tę odpowiedź znajdziemy. To chociażby możliwość spojrzenia na sprzedaż wszystkich produktów w czasie rzeczywistym, zdolność do przewidywania awarii środowiska produkcyjnego i rozwiązania problemów, zanim ktoś się o nich dowie …. Podczas prezentacji pokażę jak tego typu podejście pomaga konkretnym polskim firmom.

Regional Sales Manager
Splunk

10.10 – 10.25 Sesja Q&A z prelegentem (wideospotkanie)

10.10 – 10.30

Zarządzania danymi w oparciu o bazę grafową

Wyzwania w procesie zapewnienia jakości danych. Dane i czyszczenie danych w erze Big Data. Jak narzędzia Precisely Spectrum wspierają procesy zapewnienia jakości danych? Dlaczego narzędzia Spectrum korzystają z bazy grafowej? Grafowa baza danych to baza danych wykorzystująca struktury grafów z węzłami, krawędziami i własnościami do przedstawiania i przechowywania danych oraz do obsługi zapytań semantycznych.
Główny Analityk Danych
AZ Frame

 

Data Governance Director
AZ Frame

 

10.30 – 10.45 Sesja Q&A z prelegentem (wideospotkanie)

10.30 - 10.40

Przerwa kawowa

10.40 – 11.00

Jak budować produkty w oparciu o dane

Zwrot z inwestycji w działania marketingowe (ROI) to trudny temat. Klasyczna ekonometria koncentruje się na krótkoterminowych efektach tych działań, zaledwie cząstce aktualnej sprzedaży. Kluczowe dla obliczenia pełnego zwrotu z inwestycji w marketing okazuje się zrozumienie, jak marka wpływa na sprzedaż oraz jak nasze działania marketingowe wpływają na kondycję marki. Do tego potrzeba wyrafinowanej integracji danych – przede wszystkim integracji danych sondażowych z coraz większą liczbą danych pochodzących ze źródeł zewnętrznych. To otwiera nowe możliwości analityczne i umożliwia rozwój narzędzi. Na przykładzie takiego narzędzia do mierzenia efektywności mediów (Total Marketing ROI) pokażę, jak buduje się produkty i usługi w oparciu o dane.

Business Development Lead Analytics & Client Manager
Kantar
Head of Data Science and Analytics Operations
Kantar

11.00 – 11.15 Sesja Q&A z prelegentami (wideospotkanie)

11.00 – 11.20

5 typowych wyzwań CDO a odpowiednia platforma danych

Jak wykorzystać nowoczesną platformę danych Snowflake, by móc skupić się na danych zamiast na technologii? W jaki sposób udostepnić odpowiednie dane oraz moc obliczeniową do pracy z danymi w każdym zakątku organizacji? ...do tego robiąc to w bezpieczny sposób oraz dając dostęp do odpowiednich danych także partnerom biznesowym organizacji? Jak sprawić, by wdrażanie kultury pracy opartej o dane nie kosztowało fortuny?

Business Intelligence Consultant
Elitmind
Head of Customer Technology
Elitmind

 

11.20 - 11.35 Sesja Q&A z prelegentami (wideospotkanie)

11.20 – 11.45

Dane jako element DNA firmy*

Co to znaczy, ze P&G zawsze był firmą „data centric”? Dlaczego w ostatnich latach zarządzanie danymi jako zasobem firmowym stało się obiektem szczególnej uwagi? Co niesie ze sobą wszechobecność danych w procesie podejmowania decyzji biznesowych?

Senior Director IT Data Management
Procter & Gamble

11.45 – 12.00 Sesja Q&A z prelegentem (wideospotkanie)

11.45– 12.05

Dane nieustrukturyzowane – skarbnica wiedzy, czy kosztowne obciążenie?

Czy informacje przechowywane poza bazami danych mogą być użyteczne, sprawnie zarządzane i efektywnie wykorzystywane? Jak zarządzać rosnącymi wciąż archiwami dokumentów elektronicznych o nieustrukturyzowanej formie? W jaki sposób komunikować się ze światem informacji nieustrukturyzowanej i jakiego języka użyć, aby uzyskać jednoznaczne odpowiedzi na nurtujące pytania? Jak pogodzić ustrukturyzowane dane z systemów i aplikacji oraz nieustrukturyzowane strumienie informacji w języku naturalnym?

W trakcie prezentacji pokażemy przykładowe rozwiązanie, wykorzystujące elementy sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego, które pozwoliły odkryć niezmierzone zasoby wiedzy dotychczas niewykorzystywanej. To Doris … Doris, to nie długonoga blondynka o wymiarach 90-60-90… Doris, to nie agentka tropiąca legendarnego „Kuriera z Warszawy”… Doris, to nie żona Borisa z filmu „Prawdziwe Kłamstwa”…

To skrót od Document Repository Intelligent Search - system, w którym sztuczna inteligencja, wspomagana metodami uczenia maszynowego, wspomaga przeszukiwanie różnych dokumentów, obrazów, formularzy itd.

DG Business Development Director
BI Insight
Experience AML, Antifraud & Operational risk
BI Insight

12.05– 12.20 Sesja Q&A z prelegentem (wideospotkanie)

12.05 - 12.15

Porządkowanie chaosu czyli metadane w akcji

W trakcie budowy produktów i usług opartych o dane pojawia się kilka kluczowych kwestii. To przede wszystkim wyszukiwanie zbiorów danych, zrozumienie możliwości i ograniczeń poszczególnych zbiorów, uzyskanie dostępu do danych, wykorzystanie danych w kontrolowalny i przejrzysty sposób

Technical Account Manager
Ab Initio Software

12.15– 12.30 Sesja Q&A z prelegentem (wideospotkanie)

12.15 – 12.25

Przerwa techniczna

12.25 – 13.10

Pierwsza runda dyskusji roundtables

Równoległe dyskusje roundtables to element konferencji angażujący wszystkich uczestników. Ta sesja ma kilka celów. Po pierwsze, bezpośrednią wymianę opinii i doświadczeń w ramach konkretnego zagadnienia, interesującego daną grupę uczestników. Po drugie – możliwość spotkania i rozmowy z prowadzącym dane roundtable – wybraliśmy bowiem do ich prowadzenia osoby o dużej wiedzy i doświadczeniu. Sesja roundtables to bardzo szerokie spektrum tematów i bogate grono wybitnych osobowości ze świata cybersecurity w roli prowadzących – tak, aby każdy uczestnik konferencji mógł znaleźć interesującą go najbardziej dyskusję i poznać w ten sposób innych uczestników zainteresowanych tą samą tematyką.

Planujemy 2 rundy dyskusji roundtables po 40 minut. W ramach jednej sesji 6-8 tematów.

 

Wśród tematów m.in.:

 

Najlepsze praktyki dla wdrażania projektów bazujących na danych – perspektywa regionalna*

 • Jak zwiększać wartość dla udziałowców i interesariuszy przez podejście, w którym dane są w centrum biznesu
 • Jak budować mocną pozycję CDO  w organizacji
 • Jak zapewnić holistyczne spojrzenie i perspektywę biznesową projektów i inicjatyw spod znaku data-driven
Account Executive
Cloudera

 

Dane w chmurze – kierunek jest jeden, ale co to oznacza dla strategii danych w Twojej organizacji  

 • Czy chmura to dzisiaj oczywistość 
 • Co przemawia za migracją hurtowni danych do chmury 
 • Jakie wyzwania się z tym wiążą 
 • Jak obliczyć całkowite koszty utrzymania hurtowni danych w chmurze 
Partner Lead for the Eastern European market
Snowflake

 

Jak szeroko definiować i wdrażać Self-service w obszarze raportowania i analityki?  

 • Kto powinien odpowiadać za standaryzację danych wejściowych i raportowych (wyjściowych)? 
 • Jedna wersja prawdy czyli korporacyjna Hurtowania Danych vs Data Lake ( czytaj Big Data) / ODS vs dodatkowe własne dane obszarów biznesowych (np xls)? 
 • Centralne słowniki i bazy referencyjne jako wzbogacanie danych własnych firmy i deduplikacja danych 
 • Standardy raportowania vs narzędzia BI vs nazewnictwo zmiennych oraz słowniki i hierarchie  
 • Data Governance i Data Quality w hybrydzie demokracji i centralizacji funkcji raportowych - różnice, korzyści i wyzwania  

Chief Data Officer
Bank Gospodarstwa Krajowego

Partnerem dyskusji jest firma AZ Frame.

 

Edukacja i szkolenia w obszarze danych i zarządzania informacją 

 • Ścieżki rozwojowe dla profesjonalistów danych i zarządzania informacją 
 • Gdzie szukać wiedzy 
 • Oferta w Polsce – edukacja i szkoły wyższe 

Dyrektor Programu Cyfrowej Transformacji
Meble Wójcik

 

Monetyzacja danych – nowy biznes czy utopia?

 • Kiedy i jakie dane mogą być towarem – jak to ocenić? Nowe możliwości vs. ograniczenia formalne – czyli co pomaga a co utrudnia? Model biznesowy dla monetyzacji danych – jak go znaleźć i dopracować?

Współwłaściciel, Członek Zarządu
ValueTank

 

Jakie wyzwania stoją przed platformami danych?

 • Gdzie w zarządzaniu danymi i informacją kończy się rola ludzi i procesów, a zaczyna rola technologii?
 • Jakie możliwości powinna oferować nowoczesna platforma danych? Co brać pod uwagę przy budowaniu takiej platformy?
 • W jakich obszarach pracy z danymi technologia wspiera nas obecnie najsłabiej, a w jakich najlepiej?
 • Jakich wyzwań związanych z danymi i analityką powinniśmy spodziewać się w najbliższych latach?
 • Jak zmienią się nasze oczekiwania co do platformy danych w najbliższej przyszłości?
Business Intelligence Consultant
Elitmind
Head of Customer Technology
Elitmind

 

 

13.10 – 13.40

Przerwa na lunch

13.40 – 14.25

Trójpak: Przywództwo dla danych, budowanie ich wartości i realizacja strategii*

Organizational management concerns fall into broad categories of implementing change that effectively improves performance, securing real returns from technology investments and processing lots of information without gaining desired insight.

Data, of course, is at the heart of all of these and other organizational complaints.  A 'triple play' investment in organizational data is a necessary prerequisite and a primary enabler that permits organizations to address troubling issues with a coordinated approach.  Transformation typically requires some organizational discomfort as organizations significantly overhaul their approach to recruiting, qualified organizational talent and leadership,  the manner by which they seek to obtain informational value and focus work improving data in a way that better supports organizational strategy.

Unifying these efforts is your organization's collection of data assets. By approaching data differently, organizations can begin to obtain sought after data leverage.  This program presents this triple play of new organizational and leadership skills, revised value propositions, and a repositioning of data support for strategy in a manner yielding impressive results.

Associate Director, MIT International Society of Chief Data Officers/ Founding Director
Data Blueprint

14.25 – 14.40 Sesja Q&A z prelegentem (wideospotkanie)

14.25 – 14.50

Więcej niż 1000 słów czyli o wizualizacji danych

Jak mądrze pokazywać dane i informacje, które z nich można otrzymać? Czego unikać, czyli lista złych praktyk. Co profesjonaliści od danych o ich wizualizacji koniecznie wiedzieć powinni?

Founder & Product Director
Infograficy.pl

14.50– 15.05 Sesja Q&A z prelegentem (wideospotkanie)

14.50 – 15.00

Przerwa techniczna

15.00 – 15.40

Druga runda dyskusji roundtables

Jak zbudować #datagovernance, które jest atrakcyjne dla biznesów i zespołów od danych

Firmowe funkcjonowanie profesjonalistów od danych często nie jest proste – często ich inicjatywy, jak data governance nie mogą rozwijać się, tak jak powinny – na skutek niezrozumienia i nieoptymalnego zaprojektowania organizacji i komunikacji z jednostkami biznesowymi:

 • Jak zaprojektować prace nad data governance, żeby nie było to ćwiczenie teoretyczne?
 • Jak zorganizować i utrzymywać współpracę z jednostkami biznesowymi?
 • Co w tym wszystkim motywuje profesjonalistów od danych? Jak tworzyć im interesujące wyzwania?

Prowadzenie:

Chief Data Officer
InPost

Przy wsparciu:

Monika Tabor – Kierownik Projektu, Transformacja i Efektywność

Michał Smolira –  Kierownik Wydziału Doradztwa w Zakresie Danych Klienckich

Michał Uściński – Wydział Rozwoju i Utrzymania Środowiska Danych

 

Rola CDO jako wsparcie CIO przy tworzeniu wartości z danych

 • Kim jest CDO w firmie w kontekście budowania wartości danych
 • Jak dobrze współpracować z innymi, w szczególności z obszarem IT w tym zakresie?
Dyrektor ds. Strategii Danych i Analiz
Agora

 

Transformacja digitalowego rynku danych  

 • Digital to obszar niebywale dynamicznego rozwoju rynku danych – jak on się zmienia i jak jego rozwój zmieni w ogóle obszar zarządzania danymi? 
Chief Data Officer - Business Intelligence Head
Samsung Electronics Polska

 

Rola CDO względem CIO … a może CFO … a może względem dyrektora strategii?  

 • jeśli firma ma być rzeczywiście Data Driven w podejmowaniu decyzji biznesowychto z kim pracuje CDO – z CFO jako niezależnym decydentem wspierającym Zarząd czy z biznesowymi Członkami Zarządu? A może przy strategii biznesowej? 
 • CDO blisko kontrolingu, planowania, budżetowania i raportowania zarządczego czy może jednak CDO blisko technologii? 
Dyrektor Zarządzający ds. Zarządzania Informacją, Danymi i Analityką
Grupa PZU

 

Budowanie strategii danych 

 • Od czego zacząć, z czego taka strategia powinna wynikać 
 • Jakie cele powinna realizować strategia danych 
 • Jak dopasować strategię danych do strategii biznesowej 

Chief Data Officer
Bank Pekao

  

15.40 – 15.55

Podsumowanie i zakończenie konferencji

 

Spotkanie Dama Poland

18.00 – 20.00

Walne Zebranie DAMA Poland

Czyny udział w Zebraniu Walnym mogą brać udział wyłącznie członkowie DAMA Poland

* prezentacja lub dyskusja w języku angielskim

 

 

 

CDO Forum

5-6 cze, 2024
www.cdoforum.pl

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

Kontakt

Weronika Warpas
m. +48 570 611 811
e: weronika.warpas@evention.pl

© 2024 | Strona korzysta z plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację.