dr inż. Kajetan Wojsyk

Absolwent Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej. W czasie 45 lat był kolejno pracownikiem naukowo-dydaktycznym Politechniki Częstochowskiej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej (później Akademii im. Jana Długosza) w Częstochowie, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie. Równolegle – od 1994 r. był pracownikiem podmiotów administracji publicznej. Dokonania kierowanego przez niego zespołu w zakresie informatyzacji Urzędu Miasta Częstochowy były wielokrotnie nagradzane (np. Złoty Laur Teleinfo dla najlepiej zinformatyzowanej jednostki administracji publicznej i instytucji użyteczności publicznej, Lider Informatyki Computerworld, Złota @, międzynarodowa nagroda EuroCrest Award). Był wieloletnim wicedyrektorem Centrum e-Zdrowia (dawniej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia) w Warszawie i ekspertem ds. jakości danych w tymże Centrum. Pracował między innymi w Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, współpracował z Fundacją Wspierania Wsi, Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji Samorządowej oraz z Centrum Promocji Informatyki. Był doradcą Ministra Cyfryzacji oraz pełnomocnikiem Ministra Zdrowia ds. otwartości danych publicznych. Członek zarządów Naukowego Centrum Prawno-Informatycznego, Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego, członek Stowarzyszeń "Geodeci dla RP", Archiwizjoner, „Miasta w Internecie”, SilGIS, Rady Naukowej SIP Lex oraz Rady Forum Teleinformatyki. Autor wielu artykułów, współautor komentarzy do ustaw, a także prelegent na prestiżowych konferencjach dotyczących prawa informatycznego, ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych, interoperacyjności systemów teleinformatycznych, dostępu do informacji publicznej, jakości danych w systemach teleinformatycznych. Autor e-Podręcznika dla pracowników administracji (https://epodrecznik.mc.gov.pl). Trzykrotnie nominowany do Nagrody im. Marka Cara i jej laureat w 2005 roku. Uhonorowany Medalem 70-lecia Polskiej Informatyki, Brązową i Srebrną Odznaką PTI, odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

CDO Forum

cdoforum.pl

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

Kontakt

Weronika Warpas
m. +48 570 611 811
e: weronika.warpas@evention.pl