dr Irina Steenbeek

Data Crossroads

Dr Irina Steenbeek to praktyk obszaru zarządzania danymi z 13 letnim doświadczeniem. Prelegentka międzynarodowych konferencji i autorka kilku książek znanych w branży data (jak The "Orange" Data Management Framework, The Data Management Toolkit, The Data Management Cookbook, and Data Lineage from a Business Perspective.

Pracowała na stanowiskach menedżerskich w wielu organizacjach z różnych branż – wdrażając tam rozwiązania i projekty z obszaru ERP/DWH/BI, Data Science, procesów operacyjnych i biznesowych. W 2017 r. założyła firmę Data Crossroads, oferującą usługi szkoleniowe i doradcze w obszarze ulepszania procesów podejmowania decyzji poprzez wdrażanie efektywnych frameworków data management i data governance – uwzględniających specyficzne dla danej organizacji cele biznesowe i dostępne zasoby. Jej równie ważne obszary specjalizacji to oraz mierzenia i diagnozy poziomu dojrzałości w zakresie zarządzania danymi oraz data lineage. Osobiście wierzy w to, że sukces w obszarze data management zależy od połączenia pragmatycznego podejścia i wykorzystania przejrzystych i transparentnych metodologii.

CDO Forum

cdoforum.pl

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

Kontakt

Weronika Warpas
m. +48 570 611 811
e: weronika.warpas@evention.pl