Karolina Klimaszewska

Senior Data Analyst, Otodom

Jej specjalizacją jest wielowymiarowa analiza danych z rynku mieszkaniowego pod kątem podaży, popytu i cen z uwzględnieniem czynników makroekonomicznych. Komentuje bieżące zjawiska i trendy widoczne na rynku mieszkaniowym, a także omawia wyniki Cenoskopu - autorskiego modelu Otodom estymującego wartość nieruchomości na lokalnych rynkach. Współautorka raportów podsumowujących stan rynku nieruchomości (Kwartalnik Mieszkaniowy, Raport Rynku Najmu), a także badających dobrostan Polaków przez pryzmat warunków mieszkaniowych (projekt Otodom - Szczęśliwy Dom).

CDO Forum

cdoforum.pl

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

Kontakt

Weronika Warpas
m. +48 570 611 811
e: weronika.warpas@evention.pl