Katarzyna Ocharska

Z Santander Bank Polska (wcześniej BZ WBK) związana od 2008 roku. Od początku związana z Pionem Zarządzania Ryzykiem, w pierwszej kolejności z w tematach zarządzania ryzykiem portfela dla ludności oraz analiz danych na potrzeby rozwoju tej gałęzi biznesu Banku. W kolejnym etapie mocno związana z tematem budowy i walidacji modeli oceny ryzyka, już nie tylko dla portfeli detalicznych, ale również firmowych. Odpowiadała za metodologię oceny ryzyka, a następnie kierowała Departamentem Walidacji i Zarządzania Ryzykiem Modeli. Od 2018 roku prowadzi Departament Biznesowej Analizy Danych, który odpowiada za rozwój analityków danych pracujących agile’owo w kilkunastu zespołach w ramach Pionu Zarządzania Ryzykiem.

Dyrektor Departamentu Biznesowej Analizy Danych, Santander Bank Polska

CDO Forum

cdoforum.pl

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

Kontakt

Weronika Warpas
m. +48 570 611 811
e: weronika.warpas@evention.pl