Piotr Zawadzki

Grupa robocza ds. sztucznej inteligencji (GRAI) przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Piotr Zawadzki, radca prawny i rzecznik patentowy, od ponad 13 lat wspiera klientów w sprawach z zakresu własności intelektualnej, prawa nowych technologii, a także danych osobowych. Doradza spółkom z najbardziej innowacyjnych sektorów gospodarki, takich jak przemysł farmaceutyczny, media, reklama, IT oraz elektronika, a także klientom z sektora bankowo-finansowego, energetycznego, budowlanego, samochodowego, filmowego oraz spożywczego. Koncentruje się na prawie znaków towarowych oraz prawie patentowym, prawie autorskim, regulacjach e-commerce, ochronie domen internetowych, prawie reklamy, ochronie tajemnic przedsiębiorstwa, a także prawie danych osobowych oraz regulacjach dotyczących danych nieosobowych (w tym Big Data).

Reprezentuje klientów przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), sądami powszechnymi, administracyjnymi i arbitrażowymi. Doradza w zakresie umów IT i dotyczących oprogramowania, chmury obliczeniowej, transakcji związanych z know-how, a także dotyczących prac badawczo-rozwojowych. Wspiera klientów w procesach związanych z wdrożeniem RODO, transferami danych osobowych poza EOG i przetwarzaniem danych wrażliwych. Brał także udział w licznych transakcjach handlowych związanych z nabywaniem, przekazywaniem i wnoszeniem praw własności intelektualnej, w tym na rynku nieruchomości, a także w transakcjach typu M&A.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także kurs prawa włoskiego i europejskiego organizowany przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z Uniwersytetem w Katanii oraz podyplomowe studia z zakresu prawa nowoczesnych technologii na Akademii Leona Koźmińskiego. Jest Członkiem Stowarzyszenia Ochrony Własności Intelektualnej – Polskiej Grupy Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Własności Intelektualnej (AIPPI).

CDO Forum

cdoforum.pl

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

Kontakt

Weronika Warpas
m. +48 570 611 811
e: weronika.warpas@evention.pl